THẦN ĐẠO ĐAN TÔN

Chap 3373

trước
tiếp

Lăng Hàn quên hết tất cả, tham lam hấp thu.
Chí ít một năm sau, hắn bỗng nhiên giật mình, còn có một cái Kim Tàm a.
Hắn muốn dừng lại, đi ra xem một chút, nhưng lập tức lắc đầu, đi qua lâu như vậy, Kim Tàm khẳng định đã thoát khốn, ra ngoài nhìn lại có ý nghĩa gì?
Hơn nữa, một khi dừng lại giữa chừng, ra ngoài lại đi vào, có thể để hiệu quả này biến mất hay không?
Lăng Hàn cũng không dám bốc lên dạng phong hiểm này.
Được rồi, chỉ cần thực lực của hắn tăng vụt, như vậy muốn một lần nữa bắt Kim Tàm lại có gì khó khăn?
Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, rút ra năng lượng vô tận, lớn mạnh vị diện trong cơ thể.
Chỉ một trăm vạn năm mà thôi, liền có một vị diện đạt đến cao cấp.
Đồng dạng là vị diện cao cấp, kỳ thật còn có thể lại phân chia, tỉ như có chút vị diện cao cấp chỉ có thể dung nạp Ngũ Bộ, nhưng có lại có thể dung nạp Lục Bộ, mặc dù đều là vị diện cao cấp, nhưng vẫn có cấp độ khác nhau.
Lăng Hàn bị giới hạn ở cảnh giới, hiện tại hắn chỉ có thể tăng vị diện lên tới cao cấp.
Nhưng vị diện đạt tới Ngũ Bộ, cùng chiến lực Ngũ Bộ kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Một vị diện có thể dung nạp bao nhiêu Thiên Tôn?
Vị diện cấp thấp tỉ như Tiên vực, ở thời kỳ cường thịnh, chí ít cũng có bốn tên Thiên Tôn đồng thời tồn tại.
Nói cách khác, một Tiên vực chí ít có thể địch nổi bốn tên Nhất Bộ, mà Dị vực, số lượng Nhất Bộ Thiên Tôn càng nhiều, chí ít mười cái.
Bởi vậy, bản thân vị diện là xa xa mạnh hơn Thiên Tôn cùng giai.
Lăng Hàn mỗi diễn hóa ra một vị diện cao cấp, chí ít liền tăng lên mười tên chiến lực Ngũ Bộ.
Chỉ một cái đương nhiên không có gì, nhưng vấn đề là, trong cơ thể của hắn có bao nhiêu vị diện như vậy?
Hiện tại là một vạn cái, nhưng còn có càng nhiều chỉ là hình thức ban đầu, không có bắt đầu diễn hóa.
Lại một trăm vạn năm, Lăng Hàn tu vị diện thứ hai đến cực hạn.
Thời gian thấm thoắt, khi một trăm ức năm qua đi, tất cả vị diện trong cơ thể Lăng Hàn đều đạt đến cao cấp.
Lăng Hàn cũng không dừng lại, mà tiếp tục diễn hóa những lực lượng vị diện khác, này có khả năng là cơ hội tuyệt vô cận hữu, bỏ lỡ lần này, hắn còn muốn diễn hóa những lực lượng vị diện trong cơ thể, thúc đẩy đến cao cấp, vậy cần thời gian tuyệt đối là lấy kỷ nguyên tính, hơn nữa vẫn là mấy trăm mấy ngàn kỷ nguyên.
Một vị diện mới lặng yên mà sinh, thai nghén ở trong một tế bào của Lăng Hàn, mà năng lượng vô tận quán chú, vị diện này không ngừng mở rộng, hơn một trăm vạn năm, đạt đến cao cấp.
Tốc độ tiến hóa như vậy, có thể xưng kỳ tích.
Đặt ở Nguyên Thế Giới, cho dù bằng tốc độ thôn phệ nhanh nhất tiến hành, một trăm vạn năm cũng không có khả năng để một vị diện cấp thấp tiến hóa đến cao cấp.
Lăng Hàn… Sáng tạo ra một kỳ tích, mặc dù hắn cũng không biết cái kỳ tích này là tạo thành thế nào.
Bởi vì Cuồng Loạn?
Lăng Hàn không biết, hắn bởi vì Cuồng Loạn mà có được năng lực thôn phệ, ở chỗ này phát sinh tác dụng?
Như vậy Diệt Tuyệt tới, cũng là bởi vì cái này sao?
Nếu như vậy, vì cái gì Cuồng Loạn không phái người đến, không phải có thể tuỳ tiện bồi dưỡng được lượng lớn cao thủ sao?
A, không đúng, Cuồng Loạn tạo vật chỉ có thể đạt tới Lục Bộ, mà Lục Bộ lại không thể đạt tới tầng 33, coi như có thể hấp thu những năng lượng này thì có ích lợi gì?
Được rồi, không đi nghĩ nữa, thực lực tăng lên mới là sự thật.
Vô số vị diện ở trong cơ thể Lăng Hàn nở rộ, thành hình, cảnh giới của hắn cơ hồ không có một chút xíu biến hóa, nhưng thực lực lại đang tăng nhanh như gió.
Hơn 5100 ức năm qua đi, Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại.
Mấy chục vạn lực lượng vị diện trong cơ thể hắn toàn bộ biến thành vị diện cao cấp, nếu là toàn lực phát uy, tương đương với mấy trăm vạn Ngũ Bộ đồng thời chuyển vận chiến lực, cái này mạnh đến mức nào?
– Hiện tại ta tái chiến Kim Tàm, một chiêu liền có thể trấn áp hắn, mà chỉ cần phong ấn một đạo lực lượng, bảo đảm hắn một tháng cũng mơ tưởng tránh thoát.
Lăng Hàn ngạo nghễ nói, hiện tại chiến lực của hắn cũng không thua Thất Bộ đỉnh phong.
– Đáng tiếc là, Nguyên Thế Giới cũng chỉ có bấy nhiêu vị diện như vậy, bây giờ ở số lượng ta đã đạt đến cực hạn, tiếp xuống chính là thúc đẩy những vị diện này đến cấp bậc cao hơn.
Lăng Hàn nghĩ đến vấn đề trước đó hỏi qua Chu Hằng, giống như bọn hắn ở trong cơ thể uẩn dục vị diện đột phá Thiên Tôn, ở thời điểm Lục Bộ là cùng giai mạnh nhất, bởi vì vị diện trong cơ thể cũng có thể đạt tới các loại cấp độ cao hơn, tương đương với mười Lục Bộ đang giúp đỡ xuất thủ, như vậy quét ngang Lục Bộ khác tự nhiên không đáng kể.
Giống như Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm U Liên… đều là loại tồn tại này, hơn nữa bởi vì trên bọn hắn còn có một vị Thất Bộ, trong cơ thể thậm chí có hai vị diện, đều có thể thúc đẩy đến các loại cấp độ cao hơn, như vậy lại nhiều mười Lục Bộ đang giúp đỡ, tự nhiên càng mạnh.
Nhưng mà, vị diện cao cấp chính là cực hạn, không cách nào đạt tới vị diện siêu cấp.
Cho nên, rảo bước tiến lên Thất Bộ, mặc dù giữa các Thất Bộ vẫn có lực lượng chênh lệch, nhưng sẽ không quá lớn, hơn nữa Thất Bộ khí lực bất diệt, cho dù có chút lực lượng chênh lệch, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng bao lớn.
Trong cơ thể Lăng Hàn có vài chục vạn vị diện, đều có thể đạt tới cao hơn, đến lúc đó, hắn toàn lực xuất thủ, tương đương với mấy chục vạn Lục Bộ hỗ trợ hắn, cái này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nhìn tất cả Thất Bộ, ai có thể về mặt lực lượng sánh vai cùng hắn?
Thậm chí, tất cả cộng lại cũng theo không kịp.
Nhưng cứ như vậy, thời điểm hắn ở Lục Bộ liền dùng hết tiềm lực, rảo bước tiến lên Thất Bộ, lực lượng sẽ chỉ bởi vì chưởng khống nhiều hơn một loại hạt bản nguyên mà tăng lên, mặt khác thì khí lực vô địch, sẽ không giống như bây giờ, mỗi tiến một bước lực lượng tăng lên đều kinh thiên động địa.
Trừ khi, hắn có thể để chất lượng vị diện trong cơ thể lại tăng một bước.
Vị diện siêu cấp.
Không cần từng cái đều thành vị diện siêu cấp, chỉ cần giống như Nguyên Thế Giới, có một hai cái là được, như thế, một mình hắn liền có thể vận chuyển ra lực lượng của mười mấy cái, thậm chí trên trăm Thất Bộ, đánh ai cũng giống như đánh con trai.
Từ cổ chí kim, lịch sử nói cho Lăng Hàn biết, muốn ở trong cơ thể tu ra vị diện siêu cấp là chuyện không thể nào, nhưng Lăng Hàn đã sáng tạo ra kỳ tích, trong cơ thể có được mấy chục vạn vị diện, chẳng lẽ hắn không thể lại sáng tạo một lịch sử sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận