Hiệp khách hành

Hồi 15: Chân Tướng

trước
tiếp

Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đang cho ngựa chạy theo quần hào Quan Đông, cách một quãng xa. Đi khỏi thị trấn hơn mười dặm, quả nhiên thấy phía trước có một khu rừng thông tối mịt. Hai người bỗng nghe tiếng Phạm Nhất Phi dõng dạc nói: “Bằng hữu phương nào mời bọn tại hạ đến đây? Bọn tại hạ là Hàn Mai Trang, Khoái Đao Môn, Thanh Long Môn, Ngọa Hổ Môn ở Quan Đông đến bái sơn.”

Đinh Đang nói: “Chúng ta trốn ở bụi cỏ này xem thử, có phải là gia gia hay không.” Hai người liền tung mình xuống ngựa, khom thấp người xuống, lẻn vào ẩn sau một tảng đá lớn bên bụi cỏ.

Phạm Nhất Phi nghe tiếng vó ngựa biết là hai người cũng đến rồi, nhưng không quay sang chào hỏi. Lão cứ chăm chú nhìn vào trong rừng. Bốn vị chưởng môn đứng một hàng ở phía trước, còn mười mấy tên đệ tử đứng sau, cách hơn một trượng. Bốn bề vẫn im lặng như tờ, không thấy động tĩnh chi hết.

Mảnh trăng lưỡi liềm không sáng lắm chiếu xuống rừng thông, ánh vào mặt người một màu xanh nhợt nhạt. Sau một lúc lâu, bỗng nghe trong rừng thông nổi lên một tiếng sáo, bên trái bên phải đều có một hàng hán tử áo đen chạy ra.

Mỗi hàng đều có năm sáu chục người, cả hai bên cộng trên một trăm người. Họ đi quanh ra phía sau quần hào rồi vòng lại, thành thế bao vây bọn Phạm Nhất Phi cùng Thạch Phá Thiên và Đinh Đang. Hơn trăm người này đứng lại, ai nấy lăm lăm cầm binh khí trong tay, không nói nửa lời. Tiếp theo lại có mười hán tử áo đen từ trong rừng đi ra, đứng thành hàng chữ nhất.

Thạch Phá Thiên vừa trông thấy họ liền khẽ kêu lên một tiếng. Thì ra mười người này là chánh phó hương chủ tại Ngũ đường bang Trường Lạc, trong đó có cả bọn Mễ Hoành Dã, Trần Xung Chi, Triển Phi. Mười người này đứng yên, rồi lại thêm một người nữa từ trong rừng đi đến. Lão chính là Trước thủ hồi xuân Bối Hải Thạch.

Bối Hải Thạch ho hắng rồi lên tiếng: “Các vị chưởng môn bốn môn phái lớn ở Quan Đông có lòng chiếu cố, anh em tệ bang không dám ngồi yên ở Tổng đà để chờ đợi, nhất định phải ra đây nghênh đón. Có điều các vị đến hơi muộn, khiến cho tệ bang từ trên xuống dưới rất đỗi nóng lòng lo lắng.”

Phạm Nhất Phi nghe lão vừa nói vừa ho luôn miệng thì biết ngay là Bối Hải Thạch, một nhân vật lừng tiếng võ lâm. Lão nghĩ bụng: “Phen này chúng ta chính là đang tìm Trường Lạc Bang. Dù danh tiếng bang này rất lớn, nhưng bây giờ cũng yên tâm rồi. Họ đúng là người bang Trường Lạc, thì dù mình có phải quyết đấu một trận sinh tử vinh nhục cũng không sao, còn đỡ hơn phải đánh với loại người chẳng liên can chút nào như Đinh Bất Tứ.”

Lão nghĩ đến Đinh Bất Tứ, không khỏi run tay đôi chút, bèn ôm quyền nói: “Té ra là Bối tiên sinh đường xa đến đây tiếp đón, khiến cho anh em tại hạ áy náy vô cùng. Tại hạ là Ngọa hổ cân Phạm Nhất Phi.” Tiếp theo hắn giới thiệu bọn Lữ Chính Bình, Phong Lương, Cao Tam nương tử.

Thạch Phá Thiên thấy bọn họ ăn nói khách sáo, lịch sự thì nghĩ bụng: “Thì ra không phải là đi đánh nhau!” Rồi chàng ghé tai bảo Đinh Đang: “Họ toàn là người trong nhà cả, chúng ta ra đó hội diện đi.”

Đinh Đang kéo tay chàng lại, rỉ tai: “Khoan đã! Hãy thong thả chờ xem sao rồi hãy tính.”

Bỗng nghe Phạm Nhất Phi lại nói: “Bọn tại hạ đã hẹn đến quý bang bái sơn, nhưng dọc đường gặp chuyện bất ngờ phải nán lại, thành ra đến chậm. Xin Bối đại phu cùng các vị hương chủ tha lỗi.”

Bối Hải Thạch nói: “Không sao! Không sao! Nhưng đáng tiếc là tệ bang chúa chờ đợi lâu ngày mà không thấy đại giá quang lâm, cứ tưởng các vị đã bãi bỏ cuộc ước hội này. Bang chúa đã bận việc khác, nên không đợi được nữa.”

Phạm Nhất Phi ngẩn ra nói: “Không hiểu Thạch anh hùng đi đâu? Chẳng nói giấu gì Bối tiên sinh, sở dĩ bọn tại hạ lặn lội đường xa vạn dặm đến Trung Nguyên, chỉ là mong gặp Thạch anh hùng ở quý bang. Nếu không được cùng người hội diện thì bọn tại hạ rất lấy làm thất vọng.”

Bối Hải Thạch lại ho mấy tiếng, không đáp. Phạm Nhất Phi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bọn tại hạ có mang theo một ít thổ sản của Quan Đông, mấy tấm da điêu cùng vài cân nhân sâm để tặng Thạch anh hùng, Bối tiên sinh cùng chư vị hương chủ. Lễ mọn chẳng có chi đáng kể, xin các vị niệm tình đường xa diệu vợi mà vui lòng nhận cho.” Lão vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho ba tên đệ tử cởi bọc trên lưng ngựa xuống.

Ba tên này tháo bọc xong, khom lưng đặt trước mặt Bối Hải Thạch. Bối Hải Thạch mỉm cười nói: “Thế này… thế này là quá khách sáo rồi! Các vị đã có thịnh ý hậu tặng, tệ bang mà khước từ thì không đủ cung kính, mà nhận lấy thì cũng không khỏi hổ thẹn. Vậy xin đa tạ, đa tạ!”

Bọn Mễ Hoành Dã nhận lấy ba cái bao đó, đem về bên mình. Phạm Nhất Phi lại cởi một gói nhỏ ở bên mình ra, bưng cả hai tay tiến lên ba bước, dõng dạc nói: “Tư Đồ bang chúa của quý bang hồi còn ở Quan Đông, đã không khinh rẻ mà có giao tình với tại hạ và mấy vị đây. Đây là một củ nhân sâm ngàn năm đã thành hình, uống vào được thêm tuổi thọ. Vật hiếm này xin để tặng Tư Đồ đại ca.” Hắn hai tay kính cẩn đặt cái gói xuống, đưa mắt nhìn Bối Hải Thạch.

Thạch Phá Thiên ngạc nhiên tự hỏi: “Sao lại còn Tư Đồ bang chúa nào nữa?”

Bối Hải Thạch lại húng hắng ho mấy tiếng rồi thở dài nói: “Tệ bang chúa trước kia là Tư Đồ đại ca, mấy năm nay gặp chuyện không được như ý nên sinh lòng chán nản, không muốn lo lắng những việc trong bang nữa. Vì thế Tư Đồ đại ca đã đem đại sự trong bang giao lại cho Thạch bang chúa, rồi vào núi ẩn cư. Lâu nay không được tin tức gì, huynh đệ trong bang lúc nào cũng tưởng nhớ ông ấy. Món hậu lễ này của các vị mà muốn gửi đến tay lão gia, cũng không phải dễ dàng gì.”

Phạm Nhất Phi lại hỏi: “Không biết Tư Đồ đại ca ẩn cư nơi đâu? Cũng không hiểu vì lẽ gì mà người phải đi ẩn lánh?” Giọng nói lão đã lộ vẻ chất vấn.

Bối Hải Thạch mỉm cười nói: “Tại hạ chỉ là thuộc hạ dưới trướng Tư Đồ bang chúa, nên việc riêng của lão gia cũng không biết được nhiều. Phạm huynh cùng mấy vị đã là bạn tri giao của Tư Đồ bang chúa, tại hạ cũng mong được thỉnh giáo vì lẽ gì mà bang Trường Lạc đang lúc hưng thịnh, thanh thế nổi như cồn, mà Tư Đồ bang chúa lại giao trọng trách cho Thạch bang chúa. Chuyện đó, không chừng các vị còn hiểu rõ hơn tại hạ.” Lão hỏi câu này là kế phản khách vi chủ, hất ngược lại những lời chất vấn của Phạm Nhất Phi vào đầu hắn.

Phạm Nhất Phi ấp úng: “Chuyện này… Chuyện này chúng ta làm sao biết được”.

Bối Hải Thạch nói: “Khi Tư Đồ bang chúa bàn giao trọng trách, huynh đệ bọn tại hạ hoàn toàn không biết gì về võ công và nhân phẩm Thạch bang chúa. Mọi người thấy ông ta còn nhỏ tuổi, lại không có danh vọng gì trong võ lâm, mà đứng ra thống lĩnh quần hào thì thật sự mà nói, trong lòng mọi người có chỗ không phục. Nhưng từ khi Thạch bang chúa lên nhận nhiệm vụ này, người đã làm cho bản bang được nhiều việc lớn. Như vậy đủ chứng tỏ Tư Đồ bang chúa có mắt tinh đời, quả là anh hùng biết anh hùng. Lão nhân gia chẳng những võ công cao hơn người một bậc, mà kiến thức cũng không phải tầm thường. Nếu không thế thì sao ông ấy lại giao hảo với các vị anh hùng ở Liêu Đông? Ha ha…”

Câu nói của Bối Hải Thạch có ngụ ý bảo bọn kia: Nếu các ngươi cho là Tư Đồ bang chúa kém cỏi không biết nhìn người, thì các ngươi cũng chẳng ra gì. Lữ Chính Bình đột nhiên nói xen vào: “Bối đại phu! Bọn tại hạ ở Quan Đông đã nhận được tin tức, nên lặn lội đường xa ngàn dặm vào đến Trung Nguyên để điều tra cho rõ thực hư.”

Bối Hải Thạch lạnh nhạt nói: “Ở xa vạn dặm thì chắc có lắm lời đồn đại. Không biết quý vị đã nghe lời đồn đại như thế nào”.

Lữ Chính Bình đáp: “Chân tướng còn chưa rõ ràng, lời đồn đại đó có đáng tin hay không thì cũng khó nói. Bọn tại hạ đã nghe một vị hảo bằng hữu nói rằng Tư Đồ đại ca bị… bị…” Mục quang hắn bỗng sáng rực lên, dõng dạc nói tiếp: “…bị gian nhân ở bang Trường Lạc sát hại. Đại ca chết một cách không minh bạch, ngôi bang chúa lọt vào tay một thiếu niên tham dâm hiếu sắc, ngang ngược bạo tàn. Ông bạn này nói rất nghiêm chỉnh, nhất định không phải là lời nói dối. Bọn tại hạ nghĩ đến tình thâm giao với Tư Đồ đại ca ngày trước, tuy tự biết võ công cùng danh vọng không đáng hỏi tới việc lớn của quý bang, nhưng vì nóng lòng bạn bè mà không tránh khỏi… không tránh khỏi có điều mạo muội.”

Bối Hải Thạch cười lạnh nói: “Lời nói của Lữ huynh rất có lý. Rõ ràng không tránh khỏi có điều mạo muội.”

Lữ Chính Bình nóng mặt nghĩ thầm: “Người ta đồn Trước thủ hồi xuân Bối Hải Thạch hết sức điêu ngoa tinh quái, quả nhiên danh bất hư truyền.” Hắn liền lớn tiếng nói: “Chuyện quý bang tôn ai làm bang chúa, dĩ nhiên người ngoài không được xen vào. Bọn Quan Đông chúng ta chỉ muốn lấy tình võ lâm đồng đạo mà hỏi quý bang hai chuyện. Tư Đồ đại ca còn sống hay chết? Ông ấy không làm bang chúa quý bang nữa là cam tâm tình nguyện hay bị người ta áp bức?”

Bối Hải Thạch đáp: “Bối mỗ tuy chẳng đáng gì, nhưng trên giang hồ cũng có chút hư danh, lời đã nói ra thì không sửa lại được. Nếu các vị cứ nhất định cho là Bối mỗ nói dối, thì Bối mỗ chỉ còn cách nói dối đến cùng mà thôi. Quý vị đều là nhân vật nổi tiếng võ lâm, lại nhiệt tâm vì bạn hữu, ai mà chẳng kính phục? Nhưng về việc này thì thật tình mà nói, các vị còn có nhiều chỗ chưa thông suốt.”

Từ trước đến nay Cao Tam nương tử chỉ quen nghe lời tâng bốc. Phen này bà thấy Bối Hải Thạch ra điều mạt sát, không khỏi lửa giận bốc lên ùn ùn, lớn tiếng nói: “Bọn người hại chết Tư Đồ đại ca, e rằng chủ mưu chính là họ Bối này. Bọn ta đến Trung Nguyên là để báo thù cho Tư Đồ đại ca, lão đừng hòng sống yên lành trở về nữa. Lão là nam tử hán là đại trượng phu, đã có gan làm thì phải có gan chịu. Ta chỉ hỏi lão một câu: Tư Đồ đại ca còn sống hay đã chết?”

Bối Hải Thạch vẫn trả lời chậm rãi: “Bối mỗ bệnh tật liên miên bao nhiêu năm nay, sống không sống được chết chẳng chết cho, ở lại trên đời này cũng chẳng có chi hứng thú nữa. Cao Tam nương tử muốn giết thì cứ việc xuất thủ.”

Cao Tam nương tử giận dữ nói: “Thế mà còn gọi là võ lâm tiền bối, để cho lão nương phải nặng lời thế này. Thôi được, lão không chịu nói thì đi kêu thằng lỏi họ Thạch ra đây, để lão nương chất vấn một phen.” Bà nghĩ rằng Bối Hải Thạch là con cáo già, đấu khẩu không lại lão, mà đấu võ thì e rằng không chọi nổi đông người như vậy. Còn Thạch bang chúa là loại tiểu tử hậu sinh, dù nó không nói thực nhưng quan sát nét mặt thế nào cũng lộ ra manh mối.

Trần Xung Chi đang đứng cạnh Bối Hải Thạch, bỗng mỉm cười nói: “Chẳng giấu gì Cao Tam nương tử, bang chúa chúng ta tuy rất thích nữ nhân, nhưng lão nhân gia chỉ chuộng những cô gái trẻ đẹp dịu dàng phong nhã mà thôi. Mời ông ta đến hội kiến với Cao Tam nương tử thì… hà hà… chỉ sợ rằng ông ấy… hà hà…”

Trần Xung Chi nói mấy câu này cực kỳ tiết mạn. Gã có ý mạt sát Cao Tam nương tử vừa xấu xa vừa hung dữ, Thạch bang chúa không thèm ngó tới. Đinh Đang trong bóng tối không khỏi cười thầm, khẽ hỏi: “Thực ra dung mạo Cao tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp. Tỷ tỷ đã lọt vào mắt huynh rồi có phải không?”

Thạch Phá Thiên bảo: “Đừng nói nhảm! Coi chừng bà ta phóng phi đao vào muội đấy.”

Đinh Đang mỉm cười hỏi: “Giả tỉ bà ấy phóng phi đao bắn tiểu muội thì Thiên ca bênh ai?” Thạch Phá Thiên còn chưa trả lời, Cao Tam nương tử đã giận dữ phóng phi đao ra. Ánh ngân quang lấp loáng, mấy mũi phi đao phóng về phía Trần Xung Chi.

Trần Xung Chi né được hết, rồi mỉm cười nói: “Nương tử thấy ta nói đúng ý rồi chăng?” Gã lại tiếp tục buông lời khinh bạc.

Phạm Nhất Phi bỗng lên tiếng: “Khoan rồi hãy động thủ.” Nhưng Cao Tam nương tử đang cáu giận không dằn lòng được, vẫn tiếp tục liệng phi đao ra. Bà phóng mỗi lúc một mau.

Trần Xung Chi tránh được sáu ngọn, đến ngọn thứ bảy tránh không kịp nữa. Chỉ nghe một tiếng “phập”, chân phải gã bị trúng phi đao, khuỵu ngay gối xuống. Cao Tam nương tử cười lạnh hỏi: “Ngươi quỳ xuống để xin tha mạng phải không?”

Trần Xung Chi cả giận, rút đao xông lại chém luôn. Phong Lương vội rút roi ra gạt lưỡi đao. Thấy sắp ẩu đả tới nơi, Thạch Phá Thiên vội lớn tiếng la lên: “Đừng đánh nhau nữa! Đừng đánh nhau nữa! Các vị muốn gặp tại hạ, thì đã gặp được rồi đây.”

Chàng nói xong, dắt tay Đinh Đang từ sau tảng đá lớn đi ra, nhô lên hụp xuống mấy cái đã đứng giữa đám đông. Trần Xung Chi và Phong Lương đều nhảy lùi lại. Bỗng nghe quần hào bang Trường Lạc lớn tiếng hoan hô như sấm dậy. Ai nấy đều khom lưng nói: “Bang chúa giá lâm!”

Bọn Phạm Bất Phi đều giật mình kinh hãi. Họ thấy bang chúng bang Trường Lạc đều lộ vẻ thành kính, tuyệt không có ý gì giả dối, liền bụng bảo dạ: “Ân công đã tự xưng là họ Thạch. Tuy người trẻ tuổi nhưng võ công cực cao, làm bang chúa bang Trường Lạc chẳng có chi là lạ, chỉ đáng trách mình không nghĩ ra trước mà thôi. Nhưng chàng tự xưng là Thạch Trung Ngọc, còn chúng ta lại nghe nói bang chúa của Trường Lạc Bang gọi là Thạch Phá Thiên gì đó. À, chàng tên là Thạch Trung Ngọc, lấy hiệu là Phá Thiên, cũng là chuyện bình thường.”

Cao Tam nương tử áy náy nói: “Thạch… Thạch ân công… Té ra là người… người là bang chúa bang Trường Lạc… Bọn tại hạ thật là lỗ mãng, nếu biết sớm như thế thì khi nào còn không tin nữa?”

Thạch Phá Thiên mỉm cười nói với Bối Hải Thạch: “Bối tiên sinh! Không ngờ lại gặp các vị ở đây. Mấy vị này đều là bạn của ta, không nên làm tổn thương hòa khí.”

Bối Hải Thạch thấy Thạch Phá Thiên đến thì mừng rỡ khôn xiết. Lão cùng quần hào Quan Đông vốn không có hiềm khích gì, liền khom lưng nói: “Bang chúa thân hành đến đây chủ trương đại cuộc, thật không còn gì tốt bằng. Mọi việc đều nhờ bang chúa giải quyết cho.”

Cao Tam nương tử nói: “Bọn tại hạ đã nghe lầm lời của người khác, tưởng rằng Tư Đồ đại ca bị người ta hại chết, cho nên mới hẹn ước cùng quý bang. Ngờ đâu tân bang chúa lại là Thạch ân công. Ân công nghĩa khí cao ngất trời xanh, chẳng khi nào lại làm chuyện mờ ám với Tư Đồ đại ca. Nhất định là Tư Đồ đại ca thấy Thạch ân công tuổi trẻ tài cao, võ nghệ cao cường hơn cả ông ta, nên mới thoái vị để nhường ngôi cho bậc hiền tài. Chẳng hiểu Tư Đồ đại ca có được mạnh giỏi không?”

Thạch Phá Thiên không biết đáp sao, bèn quay lại hỏi Bối Hải Thạch: “Tư Đồ… Tư Đồ bang chúa…”

Bối Hải Thạch nói: “Tư Đồ bang chúa tiền nhiệm của bản bang đã vào ẩn cư tại chốn thâm sơn, không muốn gặp người ngoài. Nếu không thế thì các vị vượt ngàn dặm tới đây, dĩ nhiên lão phu phải dẫn đi hội kiến.”

Lữ Chính Bình nói: “Vừa rồi tại hạ có lời lỗ mãng với Bối tiên sinh, thật là đáng chết. Bây giờ xin có lời từ tạ.” Hắn nói xong xá dài, rồi lại nói: “Có điều Tư Đồ đại ca cùng bọn tại hạ là chỗ thâm giao, tình nghĩa không phải tầm thường. Chuyến này bọn tại hạ đến Trung Nguyên chỉ để gặp mặt đại ca, mong rằng ân công cùng Bối tiên sinh cầu khẩn hộ. Tư Đồ đại ca không muốn gặp người ngoài, nhưng bọn tại hạ tự xét không phải là người ngoài.” Hắn nói xong, chăm chú nhìn Thạch Phá Thiên.

Thạch Phá Thiên quay lại hỏi Bối Hải Thạch: “Vị Tư Đồ tiền bối đó ở xa hay gần? Phạm đại ca cùng các vị này lặn lội đường xa đến thăm ông ấy, nếu không được gặp há chẳng làm họ thất vọng ư?”

Bối Hải Thạch hết sức khó chịu. Lời bang chúa phán ra phải là mệnh lệnh, trước mặt người ngoài lại không tiện nhắc nhở. Lão liền nói: “Bên trong có chuyện quan hệ, nhất thời không thể trình bày được. Các vị đường xa diệu vợi đến đây thăm hỏi, bang Trường Lạc dĩ nhiên phải tỏ chút tình địa chủ. Tổng đà tệ bang cách đây chẳng xa là mấy, xin mời quý khách giá lâm tệ bang dùng chén rượu nhạt, thong dong nói chuyện sau cũng không muộn.”

Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi: “Tổng đà cách đây không xa ư?”

Bối Hải Thạch lộ vẻ kinh ngạc đáp: “Từ đây đi về hướng Đông Bắc, theo đường mòn đến tổng đà ở Trấn Giang, chỉ có năm mươi dặm đường mà thôi.”

Thạch Phá Thiên quay người lại nhìn Đinh Đang. Nàng cười khúc khích rồi đưa tay che miệng. Bọn Phạm Nhất Phi đang muốn hỏi tung tích của bang chúa Tư Đồ Hoành, đồng thanh đáp: “Bọn tại hạ đã đến Giang Nam, dĩ nhiên là phải tới tổng đà quý bang để bái sơn.”

Đoàn người liền nhắm phía Đông Bắc thẳng tiến, trời sáng rõ thì về đến tổng đà bang Trường Lạc ở Trấn Giang. Quản sự cùng nhân viên bang Trường Lạc ân cần tiếp đãi quần hào ở Liêu Đông.

* * *

Thạch Phá Thiên cùng Đinh Đang sánh vai đi vào trong phòng. Thị Kiếm thấy bang chúa trở về thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô thấy bang chúa dắt tay thiếu nữ xinh đẹp cùng đi đã quá nhiều rồi, liền nghĩ bụng: “Bang chúa vừa đỡ bệnh được một chút thì tật cũ lại tái phát. Trước kia mình cứ tưởng y sau cơn trọng bệnh đã biến đổi tính nết. Hừ! Chứng nào tật ấy, y mà biến tính thì mặt trời phải mọc ở hướng Tây.”

Thạch Phá Thiên rửa mặt xong, vừa uống một chén trà đã nghe Bối Hải Thạch đứng ngoài cửa lên tiếng: “Thị Kiếm cô nương! Nhờ cô nương vào bẩm với bang chúa, có Bối Hải Thạch cầu kiến.”

Thạch Phá Thiên không chờ Thị Kiếm vào bẩm đã vén màn bước ra nói: “Bối tiên sinh! Ta đang định hỏi tiên sinh về chuyện Tư Đồ bang chúa, rốt cuộc là như thế nào?”

Bối Hải Thạch nói: “Mời bang chúa dời gót qua bên này!” Đoạn lão dẫn Thạch Phá Thiên đi băng qua vườn hoa, vào tòa bát giác đình ở cạnh vườn cúc. Lão chờ Thạch Phá Thiên an tọa rồi mới ngồi xuống nói: “Bang chúa sau khi lâm trọng bệnh, những việc đã lâu trước kia đương nhiên khó mà nhớ hết.”

Thạch Phá Thiên đã được nghe song thân phân tích rõ ràng chuyện quần hào bang Trường Lạc đưa chàng lên làm bang chúa là có dụng tâm hiểm ác, cốt để chàng đứng ra gánh lấy tai nạn cho bang họ, hy sinh tính mạng để giải trừ kiếp vận cho toàn bang. Có điều chàng thấy Bối Hải Thạch trước nay đối xử với mình rất cung kính. Lúc ở Ma Thiên Nhai, chàng bị hàn nhiệt giáp công cũng may mà được ông ta cứu trợ, sau này lại liên tục chữa trị rất chu đáo. Tuy vì mục tiêu ích kỷ, nhưng dù sao ông ta cũng đã cứu mạng chàng. Nếu lúc này chàng chất vấn thẳng thừng, không khỏi làm cho ông ta khó chịu. Hơn nữa những chuyện trước đây chàng hoàn toàn không biết, cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nghĩ vậy, chàng bèn nói: “Đúng vậy! Xin Bối tiên sinh thuật rõ đầu đuôi cho ta nghe!”

Bối Hải Thạch nói: “Tiền nhiệm bang chúa Tư Đồ Hoành, ngoại hiệu Bát Trảo Kim Long, là sư thúc của bang chúa. Bang chúa còn nhớ không?”

Thạch Phá Thiên kinh ngạc hỏi: “Ông ấy là sư thúc của ta ư? Ta… sao ta chẳng nhớ chút gì. Lão nhân gia ở môn phái nào?”

Bối Hải Thạch đáp: “Tư Đồ bang chúa không bao giờ nói đến lai lịch sư môn, bọn thuộc hạ là người dưới nên không tiện hỏi nhiều. Ba năm trước đây, bang chúa phụng mệnh sư phụ…”

Thạch Phá Thiên ngắt lời: “Ta phụng mệnh của sư phụ ư? Sư phụ ta là ai?”

Bối Hải Thạch lắc đầu rồi nói tiếp: “Căn bệnh này của bang chúa thật là trầm trọng, ngay cả sư phụ cũng quên mất. Sư phụ bang chúa là ai, thuộc hạ làm sao biết được. Lần trước Bạch Vạn Kiếm ở phái Tuyết Sơn cứ nói bang chúa là đệ tử phái Tuyết Sơn tại thành Lăng Tiêu, bọn thuộc hạ cũng nghi hoặc không tin. Chiêu số võ công của bang chúa hình như không giống của phái đó.”

Thạch Phá Thiên nói: “Sư phụ của ta ư? Ta chỉ bái Sử bà bà ở phái Kim Ô làm sư phụ, nhưng đó là việc mới đây.” Chàng giơ ngón tay lên gõ gõ vào đầu mình, cảm thấy những việc mà mình nhớ được hoàn toàn không phù hợp với sự thật. Trong lòng rất phiền não, chàng lại hỏi: “Ta phụng mệnh sư phụ rồi sao nữa?”

Bối Hải Thạch nói: “Bang chúa phụng mệnh sư phụ đến nương nhờ Tư Đồ bang chúa, xin người dẫn tiến vào chốn giang hồ, xây dựng công danh. Chẳng bao lâu, bản bang xảy ra một chuyện rắc rối trọng đại. Chuyện này phát khởi khi bàn đến vụ hai sứ giả Thưởng Thiện Phạt Ác đưa thẻ đồng mời đi dự yến. Về vụ này bang chúa còn nhớ không?”

Thạch Phá Thiên nói: “Thẻ đồng của Thưởng Thiện Phạt Ác thì ta có hơi biết. Nhưng cuộc thương nghị đó ra sao? Trong đầu ta không còn chút bóng dáng gì về vụ này nữa.”

Bối Hải Thạch nói: “Bản bang có lệ cứ mỗi năm mở đại hội toàn bang một lần, vào ngày mồng ba tháng ba. Hết thảy đà chúa, hương chủ, phân đà chúa các nơi đều về tổng đà Trấn Giang để hội họp, bàn bạc những công việc trọng đại trong bang. Trong đại hội ba năm trước, đột nhiên Hà hương chủ đề cập đến chuyện bản bang mấy năm gần đây rất hưng thịnh, ba năm nữa thì những tấm đồng bài mời dự yến sẽ lại xuất hiện trên giang hồ. Đến lúc đấy bản bang khó lòng tránh được, nên phải dự tính trước sẽ đối phó bằng cách nào, tránh chuyện khi nước đến chân mới nhảy.”

Thạch Phá Thiên gật đầu nói: “Đúng vậy! Thẻ đồng của Thưởng Thiện Phạt Ác tới nơi, nếu bang chúa không tiếp nhận lời mời đi ăn cháo Lạp Bát thì toàn bang từ trên xuống dưới đều bị thảm họa giết cho tận tuyệt. Chuyện này chính mắt ta đã thấy rồi.”

Bối Hải Thạch động tâm hỏi lại: “Bang chúa đã đích thân nhìn thấy đồng bài rồi ư?”

Thạch Phá Thiên nói: “Thực ra ta không phải là bang chúa của các vị. Có điều ta đã được thấy người của hai bang Phi Ngư Bang và Thiết Xoa Hội đều bị giết sạch sành sanh.” Trong lòng chàng nghĩ: “Ôi chao, đại ca nhị ca cũng quá ác độc. Thì ra chuyện Phi Ngư Bang và Thiết Xoa Hội vì không chịu nhận đồng bài mà toàn bang bị giết chết cũng đã đồn đại đến tổng đà bang Trường Lạc rồi.”

Bối Hải Thạch thở dài nói: “Bọn thuộc hạ đã liệu trước sẽ có ngày nay. Năm ấy Hà hương chủ đưa vụ này ra hội nghị, thực cũng không phải là lo chuyện vu vơ như người nước Kỷ lo trời sập, có đúng thế không? Nhưng Tư Đồ bang chúa vừa nghe tới, lập tức nổi trận lôi đình. Lão nhân gia bảo Hà hương chủ có ý khuấy động nhân tâm, mưu đồ bất chính, liền hạ lệnh bắt giam ông ta lại. Ai nấy đều xin tha cho Hà hương chủ, Tư Đồ bang chúa tuy ngoài miệng ưng thuận, nhưng đến nửa đêm ngấm ngầm hạ sát. Ngày hôm sau ông ta nói là Hà hương chủ sợ tội mà tự sát.”

Thạch Phá Thiên nói: “Tại sao lại thế? Xem ra Tư Đồ bang chúa cùng Hà hương chủ đã có thù hằn từ trước, nên tìm cớ để giết y.”

Bối Hải Thạch lắc đầu nói: “Cái đó thì không phải. Nguyên nhân chính là Tư Đồ đồ bang chúa không muốn ai đề cập đến vụ này.”

Thạch Phá Thiên gật đầu. Chàng vốn có tư chất thông minh, chỉ vì ít giao tiếp nên ít hiểu biết thế thái nhân tình. Gần đây chàng ở với vợ chồng Thạch Thanh cùng Đinh Đang lâu ngày, đã biết phỏng đoán tâm sự người khác. Chàng nghĩ thầm: “Tư Đồ bang chúa biết, hễ tiếp bài đồng phó yến tất phải mất mạng trên hải đảo, đi không trở về, nhưng không tiếp bài đồng thì huynh đệ toàn bang từ trên xuống dưới phải mất mạng vì mình. Vụ này chắc ông ta cũng lo lắng nhiều năm rồi, nhưng không muốn để người khác đem vấn đề nan giải này ra bàn luận trước mặt bang chúng.”

Bối Hải Thạch lại nói tiếp: “Các huynh đệ đến hội họp đều biết Hà hương chủ bị Tư Đồ bang chúa giết chết. Hà hương chủ chết đã đành, nhưng từ đó có thể đoán rằng khi có thẻ đồng mời đi dự yến, Tư Đồ bang chúa đã quyết định không chịu tiếp, nhất định không chịu hy sinh thân mình để đánh đổi lấy sự bình yên cho toàn bang. Khi đó anh em mỗi người một tâm sự, đều hồi hộp lo sợ không dám nói gì. Chỉ có bang chúa là thẳng thắn đứng ra chất vấn sư thúc.”

Thạch Phá Thiên kinh ngạc hỏi lại: “Là ta ư? Ta đứng dậy để chất vấn ông ấy ư?”

Bối Hải Thạch đáp: “Đúng thế. Lúc ấy bang chúa nói rất rõ ràng: “Sư thúc! Sư thúc đã là chủ một bang thì phải có mưu lược nhìn xa trông rộng, suy nghĩ kỹ càng để tính toán việc lâu dài cho bổn bang. Kỳ hạn hai sứ giả Thiện Ác tái xuất giang hồ cũng không còn xa lắm, Hà hương chủ nhắc đến việc này cũng chỉ vì lo cho vận mệnh huynh đệ toàn bang, mà sư thúc lại bức bách ông ta tự sát, e rằng mọi người trong bang không phục”. Tư Đồ bang chúa lập tức biến sắc quát lên: “Tiểu tử cả gan! Tổng đà bang Trường Lạc há phải là nơi để ngươi nói chuyện? Bang Trường Lạc tự tay ta sáng lập ra, thì ta có thể tự tay hủy diệt đi, không để người khác nhiều chuyện được”.

“Tư Đồ bang chúa nói mấy câu này khiến các huynh đệ đều sợ run. Nhưng bang chúa lại nói: “Sư thúc! Sư thúc tiếp đồng bài thì cũng chết, mà không tiếp đồng bài cũng chết, chẳng khác gì nhau. Sư thúc không chịu tiếp nhận đồng bài chỉ khiến cho rất nhiều huynh đệ vì lòng trung nghĩa mà chết theo sư thúc, chẳng có ích lợi gì. Không bằng sư thúc khẳng khái tiếp thẻ bài để toàn bang yên ổn, thì toàn thể bang chúng vĩnh viễn nhớ tới ân nghĩa của sư thúc.”

Thạch Phá Thiên gật đầu nói: “Câu này quả là không sai. Nhưng… nhưng… Bối tiên sinh… Ta làm gì có bản lãnh nói chuyện rõ ràng minh bạch như thế?”

Bối Hải Thạch mỉm cười nói: “Bang chúa hà tất phải quá khiêm tốn, chỉ vì sau trận bệnh nặng, trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục mà thôi. Sau này bang chúa khỏi hẳn, nói về tài biện luận thì dĩ nhiên bản bang không ai bị kịp, mà cả chốn giang hồ cũng khó có người sánh được.”

Thạch Phá Thiên bán tín bán nghi nói: “Có thật thế không? Rồi ta… ta… nói xong thì sao nữa?”

Bối Hải Thạch nói: “Tư Đồ bang chúa lập tức sắc mặt xám xanh, đập bàn quát tháo: “Mau… Mau trói thằng lỏi này lại cho ta!” Nhưng Tư Đồ bang chúa quát luôn mấy câu mà mọi người cứ ngơ ngác nhìn nhau, không ai cử động. Tư Đồ bang chúa càng giận dữ hơn, la lớn: “Phản rồi! Phản rồi! Bọn ngươi cấu kết với thằng lỏi này để phản ta phải không? Được! Các ngươi không động thủ thì để ta tự tay giết nó.”

Thạch Phá Thiên hỏi: “Huynh đệ trong bang có khuyên ngăn Tư Đồ bang chúa không?”

Bối Hải Thạch đáp: “Các anh em đều không phục, song chẳng một ai lên tiếng. Tư Đồ bang chúa rút phi trảo ra, tung người vọt khỏi chỗ ngồi nhằm bổ xuống bang chúa. Bang chúa né mình đi tránh khỏi. Tư Đồ bang chúa liên tiếp dùng những sát chiêu đánh tới, nhưng đều bị bang chúa tránh khỏi, mà thủy chung bang chúa vẫn không trả đòn. Bang chúa chỉ có hai tay không, mà phi trảo của Tư Đồ bang chúa lại là một tuyệt kỹ trên giang hồ, thế mà tránh né được bảy tám chiêu thật là không phải chuyện dễ. Khi đó Mễ hương chủ la lên: “Bang chúa! Lệnh sư điệt đã nhường bang chúa bảy tám chiêu mà không phản kích, một là y tôn trọng bang chúa là thủ lĩnh bản bang, hai là y kính trọng bang chúa là sư thúc. Nếu bang chúa còn tiếp tục ra chiêu độc địa để hạ sát y, thì thiên hạ phải kết tội vào bang chúa.” Tư Đồ bang chúa tức giận gầm lên: “Ai bảo gã không phản kích? Các ngươi đã muốn về hùa với gã thì cứ đồng tâm hiệp lực giết chết bản tòa đi, rồi tôn thằng lỏi đó lên làm bang chúa. Như vậy há chẳng thỏa mãn tâm nguyện mọi người ư?”

“Tư Đồ bang chúa tức giận quát mắng om sòm, tay vẫn không ngừng ra chiêu tới tấp, ra toàn những đòn hung hiểm, muốn dùng phi trảo để đoạt mạng của bang chúa. Triền hương chủ vừa la lên: “Thạch huynh đệ! Đón lấy thanh kiếm này!” vừa liệng lại cho bang chúa. Bang chúa vươn tay ra đón lấy kiếm, nhường thêm ba chiêu nữa rồi nói: “Sư thúc! Tiểu diệt đã nhượng bộ sư thúc hai chục chiêu rồi. Nếu sư thúc không dừng tay thì tiểu diệt bất đắc dĩ phải đắc tội với sư thúc.”

“Tư Đồ bang chúa ánh mắt rất dữ tợn, lại vung cương trảo chụp vào mặt bang chúa. Lúc đó trong đại sảnh có đến hai mươi mấy người đồng thanh la lên: “Đánh trả đi! Đánh trả đi! Đừng để ông ấy hại mình.” Bang chúa bèn nói: “Xin đắc tội!” rồi mới đưa kiếm ra đỡ phi trảo.”

Bối Hải Thạch thở ra một hơi dài rồi kể tiếp: “Thế là hai bên xảy cuộc động thủ, quyết đấu kịch liệt. Sau thời gian uống hết một tuần trà, mọi người đứng xem đều nhận ra bang chúa chưa dùng toàn lực, vẫn cố ý nhường nhịn Tư Đồ bang chúa. Nhưng ông ấy đang rất giận dữ, cố sống cố chết mà đánh chẳng dè dặt chút nào. Sau cùng bang chúa sử chiêu Thuận Thủy Thôi Chu, đâm mũi kiếm trúng vào cổ tay phải của ông ấy, khiến cây phi trảo rớt xuống đất. Bang chúa lập tức thu kiếm về, nhảy vọt ra xa ba thước. Tư Đồ bang chúa ngẩn người ra đứng đó, mặt nhợt nhạt cắt không ra máu, đưa mắt nhìn suốt lượt vào mặt từng người. Lúc ấy trong hội trường im phăng phắc không một tiếng động, chỉ nghe tiếng từng giọt máu tươi từ vết thương cổ tay Tư Đồ bang chúa tí tách nhỏ xuống đất. Sau một lúc lâu, Tư Đồ bang chúa thản nhiên cất tiếng: “Hay lắm! Hay lắm!” rồi rảo bước ra ngoài. Bốn mươi mấy người trong sảnh đường đưa mắt nhìn theo, nhưng chẳng một ai nói nửa lời.”

“Tư Đồ bang chúa ra đi chuyến này, ai cũng biết là y không còn mặt mũi nào trở về nữa. Trong bang chẳng thể một ngày không chủ, toàn bang đồng thanh kêu gọi bang chúa lên tiếp nhiệm. Khi ấy bang chúa đứng lên khiêm nhượng nói: “Tại hạ còn nhỏ tuổi, đã kém tài năng lại không đức độ, lẽ ra không dám đảm đương trọng trách này. Có điều ba năm nữa lại tới thời kỳ đồng bài Thưởng Thiện Phạt Ác xuất hiện trên giang hồ, nên tại hạ tạm thời giữ địa vị này. Khi thẻ đồng đưa tới bổn bang mời đi dự yến, tại hạ sẽ tiếp nhận không chút chau mày, nhận lời đi dự để tránh cho các vị một phen tai vạ.” Huynh đệ bản bang nghe bang chúa nói vậy thì đồng thanh hoan hô nhiệt liệt, quỳ xuống bái lạy. Nói thật, bang chúa một mình chống nổi Tư Đồ bang chúa thì võ công ai nấy đều tâm phục. Mà cho dù võ công bang chúa bình thường, chỉ cần ưng thuận gánh tai nạn cho bản bang, thì mọi người cũng sẽ vì tư tâm vị kỷ mà triệt để ủng hộ bang chúa lên cầm quyền bính trong bang.”

Thạch Phá Thiên gật đầu nói: “Vì thế mà mấy phen ta ra ngoài, các vị phải hết sức lo lắng, chỉ sợ ta đi rồi không về nữa.”

Bối Hải Thạch hơi đỏ mặt lên nói: “Sau khi bang chúa lên giữ trọng nhiệm, đã có nhiều đóng góp cho bản bang, không ai dị nghị gì. Tuy bang chúa đối đãi với anh em trong bang có chỗ nghiêm khắc, nhưng anh em thấy lòng đại nhân đại nghĩa của bang chúa đã tình nguyện gánh tai họa cứu mạng cho mọi người, nên dù phải chịu đựng thể nào cũng không ai than phiền chi hết.”

Thạch Phá Thiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Bối tiên sinh! Những việc đã qua ta đều không nhớ được nữa. Xin ông đừng có giấu giếm nữa, rút cuộc ta đã từng làm những chuyện sai lầm gì lớn?”

Bối Hải Thạch mỉm cười nói: “Nói là sai lầm lớn thì chưa chắc đã đúng. Có điều bang chúa đang còn niên thiếu, quen thói phong lưu lãng mạn thì tưởng chẳng có chi đáng kể. Vả lại đa số nữ nhân đều thuận tình tự nguyện, những chuyện cưỡng bách chỉ là số ít. Thanh danh bang Trường Lạc trước nay cũng chẳng trong trắng gì lắm, anh em trong bang có nghe tin gì cũng chỉ cười rồi bỏ qua mà thôi.”

Thạch Phá Thiên nghe xong toát mồ hôi ướt đẫm. Tuy Bối Hải Thạch khéo léo lựa lời chỉ nói phớt qua, nhưng hiển nhiên mấy năm gần đây chàng đã phạm rất nhiều tội lỗi về chuyện phong tình trăng gió. Thạch Phá Thiên nét mặt đăm chiêu, cố nhớ lại xem ngoài Đinh Đang ra còn cô gái nào mình lén lút vương víu tư tình mà không nhớ nổi chăng. Rồi đột nhiên trong lòng chàng lại nghĩ: “Giả tỉ A Tú nghe được chuyện này, chỉ cần nhìn ta một cái thì ta… thì ta…”

Bối Hải Thạch cất tiếng hỏi: “Bang chúa! Thuộc hạ còn có một câu, không biết có nên nói hay không.”

Thạch Phá Thiên vội đáp: “Chính ta đang muốn thỉnh giáo Bối tiên sinh. Xin ông cứ nói, càng thắng thắn càng tốt.”

Bối Hải Thạch nói: “Trường Lạc Bang của chúng ta thường có những vụ việc không thể đưa ra ánh sáng được, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu không thì hơn hai vạn huynh đệ toàn bang lấy đâu ra cơm ăn áo mặc? Chúng ta vốn không phải là hảo hán bạch đạo, kể ra chẳng cần đếm xỉa đến cái lối giả nhân nghĩa giả đạo đức thối nát của bọn họ. Nhưng… nhưng chẳng qua thê tử của huynh đệ trong bang rất là đông đúc. Theo ý kiến thuộc hạ thì đối với vợ con của anh em trong bang, bang chúa nên… nên tránh xa là hơn, để khỏi thương tổn hòa khí trong bang.”

Thạch Phá Thiên hổ thẹn mặt đỏ bừng lên. Chàng nhớ tới tối hôm đó bị Triển hương chủ đến hành thích, nói là chàng quyến rũ vợ gã. Chàng e rằng vụ này có thực, liền hỏi: “Bây giờ biết làm thế nào đây?”

Bối Hải Thạch lại nói: “Đinh Bất Tam lão tiên sinh hành vi cổ quái mà võ công lại cao thâm vô cùng. Bang chúa cùng tôn nữ lão đã đi lại với nhau, nếu sau này ruồng bỏ nàng thì e rằng Đinh lão tiên sinh chẳng chịu bỏ qua. Tuy rằng bang chúa không sợ ông ấy, nhưng như thế lại là gây thêm một tay cường địch.”

Thạch Phá Thiên ngắt lời: “Ta làm sao có thể ruồng bỏ Đinh cô nương được.”

Bối Hải Thạch mỉm cười nói: “Khi bang chúa đã ưa cô nào, thì xem cô ấy chẳng khác gì bảo bối, chỉ có điều không được lâu dài. Còn như vị Đinh cô nương này thì bang chúa có giao hảo cũng không sao, nhưng không nên bái đường thành thân, để tránh khỏi mắc vào tay lão Đinh.”

Thạch Phá Thiên hỏi: “Nhưng… nhưng ta đã cùng nàng bái đường thành thân rồi?”

Bối Hải Thạch đáp: “Khi đó bang chúa bị trọng bệnh chưa khỏi, đầu óc hãy còn hồ đồ nên chịu sự sắp đặt của lão họ Đinh, không thể coi là việc nghiêm chỉnh.”

Thạch Phá Thiên chau mày lại, nhất thời cũng khó trả lời. Bối Hải Thạch định bụng khuyên can đến mức độ này thôi, không dám tiến thêm một bước nữa. Lão nghĩ rằng mình là kẻ dưới, không nên quá trớn để cho bang chúa phải phiền lòng, liền lảng sang chuyện khác: “Bốn môn phái lớn ở Quan Đông rầm rầm rộ rộ kéo đến nhưng thấy mặt bang chúa là lập tức mềm nhũn ngay, một điều kêu bằng ân công, hai điều kêu bằng ân công, đủ biết oai đức cùng võ công của bang chúa đã tiến triển thần tốc. Thuộc hạ hết sức hoan hỉ, nhưng không hiểu vì duyên cớ gì.”

Thì ra những chuyện Thạch Phá Thiên đánh lui Đinh Bất Tứ, cứu tính mạng cho bọn Cao Tam nương tử, trong khi đi đường quần hào Quan Đông cũng đã thuật lại cho Trường Lạc Bang biết, lại còn thêm mắm thêm muối rất nhiều. Bối Hải Thạch không ngờ võ công của Thạch Phá Thiên lại cao cường đến thế, lập tức muốn hỏi nguyên do. Nhưng bản thân Thạch Phá Thiên cũng không hiểu lắm, nên cũng không thể nói cho rõ ràng được.

Bối Hải Thạch lại tưởng chàng muốn giấu giếm, bèn nói: “Những người này đều là nhân vật có danh vọng trong võ lâm. Bang chúa đã có đại ân với họ, thì có thể nhân cơ hội này để thu phục, rất hữu dụng cho bản bang. Nếu bọn họ có hỏi đến Tư Đồ tiền nhiệm bang chúa, thì bang chúa chỉ nên nói là ông ấy đã lui về ẩn dật. Còn những điều mà thuộc hạ vừa trình bày, thì bất tất bang chúa phải cho họ biết làm chi, để khỏi phát sinh những chuyện rắc rối không có lợi gì.”

Thạch Phá Thiên gật đầu đáp: “Bối tiên sinh nói rất phải.” Hai người lại chuyện vãn một lúc, rồi Bối Hải Thạch lấy trong bọc ra một bản danh sách, kể rõ những nhân viên quản sự ở sơn trại nào đưa đến bao nhiêu tiền bạc lúa gạo, ở bến cảng nào thu bao nhiêu tiền thuế hàng tháng.

Thạch Phá Thiên chẳng hiểu gì hết, chỉ gật đầu qua quít. Nhưng chàng nghe thì cũng hiểu bang Trường Lạc đã làm nhiều việc thương thiên hại lý, đúng như mấy ngày nay cha mẹ đã nói cho chàng biết. Bọn lục lâm đại đạo ở rất nhiều địa phương đều đưa vàng bạc châu báu, lương thực cùng gia súc đến đút lót bang Trường Lạc. Bang này cứ ngồi một chỗ mà chia của ăn cướp, những chỗ nào không chịu nghe hiệu lệnh thì Trường Lạc Bang sẽ đi tiêu diệt. Thạch Phá Thiên trong lòng cảm thấy có điều trái lẽ, nhưng không biết nói với Bối Hải Thạch thế nào cho phải.

Tối hôm ấy, tổng đà bày tiệc thết đãi quần hào Quan Đông. Thạch Phá Thiên, Bối Hải Thạch, Đinh Đang cùng ngồi vào thủ tọa để bồi tiếp. Rượu đã ba tuần, mọi người nói mấy câu xã giao rồi Phạm Nhất Phi lên tiếng: “Ân công là bậc kỳ tài, chỉnh đốn cho bang Trường Lạc trở nên hưng thịnh. Tư Đồ đại ca ắt hẳn cũng rất vui mừng.”

Bối Hải Thạch nói: “Tư Đồ tiền bang chúa hồi này chỉ lo câu cá trồng hoa, bất cứ ai cũng không thích gặp, quả là sống rất thanh nhàn thư thái. Những việc tục lụy của tệ bang, chúng ta đều không dám đi bẩm báo cho lão nhân gia biết.”

Phạm Nhất Phi toan kiếm lời để dò hỏi tin tức, thì đột nhiên Phó hương chủ Hổ Mãnh Đường hối hả chạy đến cạnh Bối Hải Thạch, ghé vào tai thì thầm mấy câu.

Bối Hải Thạch mỉm cười gật đầu nói: “Hay lắm! Hay lắm!” Rồi lão quay lại Thạch Phá Thiên cười nói: “Xin trình bang chúa rõ, hôm trước chúng ta bắt được bọn đệ tử phái Tuyết Sơn, hôm nay thành Lăng Tiêu lại phái người đến tiếp viện, mưu đồ cứu ra. Ngờ đâu trộm gà không được lại bị rách quần, lại bị chúng ta bắt thêm hai tên.”

Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi hỏi: “Lại bắt được bọn đệ tử phái Tuyết Sơn ư?”

Bối Hải Thạch mỉm cười đáp: “Ngày trước bang chúa cùng Bạch Vạn Kiếm rời khỏi tổng đà, huynh đệ toàn bang đều mong nhớ và lo lắng vô cùng. Ai nấy chỉ sợ bang chúa lấy lòng trung hậu đối đãi với người, dễ bị trúng kế của gã…” Vì trước mặt quần hùng Quan Đông, Bối Hải Thạch không tiện nói thẳng là Thạch Phá Thiên đã bị Bạch Vạn Kiếm bắt được, nên mới tìm lời nói vòng vo như vậy.

Ngừng một lát, Bối Hải Thạch lại nói tiếp: “Huynh đệ toàn bang được điều động ra ngoài để thám thính hành tung của bang chúa, chạm trán bọn đệ tử phái Tuyết Sơn ở gần đây, liền thi hành kế mọn bắt hết bọn chúng giam tại tổng đà. Chỉ tiếc là Bạch Vạn Kiếm hết sức tâm cơ, một mình chạy thoát.”

Đinh Đang đột nhiên hỏi xen vào: “Thế còn Hoa Vạn Tử cô nương thì sao?”

Bối Hải Thạch mỉm cười đáp: “Cô ta đi trong toán đầu, đã bị bắt từ trước. Khi đó Đinh cô nương cũng có mặt tại đây có phải không? Lần ấy tất cả bảy tên bị bắt.”

Bọn Phạm Nhất Phi nghe mà kinh hãi, lên tiếng: “Tuyết Sơn là một môn phái lừng lẫy tiếng tăm, không ngờ cũng bị đại bại về tay bang Trường Lạc.”

Bối Hải Thạch lại nói: “Chúng ta đã hỏi bọn thuộc hạ phái Tuyết Sơn về hành tung của bang chúa, thì chúng đều nói là đêm đó bang chúa tự bỏ đi khỏi miếu thổ địa, từ đó không được tin tức gì nữa. Anh em biết bang chúa vô sự mới yên lòng. Hiện giờ bọn đệ tử phái Tuyết Sơn kia nên tạm giam lại, hay nên giết đi, là tùy bang chúa phát lạc.”

Thạch Phá Thiên nghĩ thầm: “Gia má mình đã nói trước kia mình từng bái sư vào làm môn hạ phái Tuyết Sơn. Vậy những đệ tử phái này đều kể vào hàng sư thúc của mình, có lý nào lại giam giữ mà không tha, đừng nói đến chuyện sát hại.” Chàng nghĩ vậy liền nói: “Giữa phái Tuyết Sơn và chúng ta có chút xíu hiểu lầm. Hay là… hóa… hóa…”

Chàng muốn nói một câu thành ngữ, nhưng mới học chưa được bao lâu, nên nhất thời không thể nhớ ra Bối Hải Thạch liền đỡ lời nói tiếp: “Hóa địch thành bạn.”

Thạch Phá Thiên cả mừng hô lên: “Đúng thế. Hóa địch thành bạn. Bối tiên sinh! Chúng ta thả họ ra, mời lên đây cùng uống rượu có được hay không?” Nguyên chàng chưa hiểu hành động này có đúng lề lối võ lâm không, phải hỏi lại cho cẩn thận. Đồng thời chàng nghĩ rằng Bối Hải Thạch phải tốn nhiều sức lực mới bắt được bọn đệ tử phái Tuyết Sơn, thế mà mình tự ý buông tha một cách khinh suất thì không khỏi mang tiếng chuyên quyền. Tuy mọi người tôn chàng làm bang chúa, nhưng bất giác chính chàng lại không cảm thấy tất cả trên dưới trong bang đều phải tôn trọng hiệu lệnh của mình.

Bối Hải Thạch mỉm cười đáp: “Bang chúa khoan hồng đại lượng như vậy, thật là hảo sự trong võ lâm.” Rồi lão bảo: “Anh em dẫn những người phái Tuyết Sơn lên đây.”

Phó hương chủ vâng lời lui ra. Không bao lâu, có bốn tên bang chúng áp giải hai hán tử áo trắng vào. Hai hán tử này đều bị trói tay, áo trắng có vấy nhiều vết máu, hiển nhiên đã trải qua chiến đấu rồi bị thương. Phó hương chủ quát bảo: “Các ngươi tiến vào tham kiến bang chúa.”

Hán tử lớn tuổi hơn thì trợn mắt lên giận dữ, còn đại hán kia khoảng ba mươi tuổi lại la lớn: “Các ngươi mau mau chém quách lão gia đi cho xong! Các ngươi là những quân cường đạo, tội ác ngập đầu. Rồi đây sư phụ ta là Uy Đức tiên sinh sẽ tới băm vằm các ngươi làm muôn mảnh để trả mối thù này.”

Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng người quát vang như sấm: “Thôi sư đệ! Sư đệ thóa mạ chúng như vậy thật là sướng miệng. Bọn chúng toàn là quân cường đạo chó má, đồ chó què ba cẳng!” Tiếp theo là những tiếng loảng xoảng từ xa tiến lại, hơn hai mươi tên đệ tử phái Tuyết Sơn chân tay đeo xiềng hiên ngang đi vào sảnh đường. Trong đám này có cả Cảnh Vạn Chung, Hô Diên Vạn Thiện, Văn Vạn Phu, Kha Vạn Quân, Vương Vạn Nhận, Hoa Vạn Tử. Cả nhân vật khinh công tuyệt đỉnh là Uông Vạn Dực cũng bị bắt.

Vương Vạn Nhận vừa tiến vào cửa liền ngoác miệng ra thóa mạ không ngớt, dùng đến những danh từ hết sức khinh bỉ. Có người lại thách thức: “Các người có bản lãnh thì đem nội lực hoặc đao thương ra mà động thủ, còn hèn hạ mà dùng muội hương hay thuốc mê để ám toán, thì chẳng khác gì bọn ăn trộm vặt hạng bét.”

Phạm Nhất Phi cùng Phong Lương đưa mắt nhìn nhau, cùng nghĩ: “Nếu dùng muội hương thuốc mê để bắt người, thì thật chẳng vinh hạnh chút nào.”

Bối Hải Thạch liếc mắt nhìn bọn quần hào Quan Đông liền hiểu ngay tâm sự họ. Lão liền đứng dậy tươi cười nói: “Sở dĩ bọn tại hạ phải dùng đến muội hương thuốc mê, không phải vì sợ các vị võ công cao cường, mà vì nghĩ tình Thạch bang chúa cùng các vị đã có mối liên quan xưa cũ, nên không thể dùng đao kiếm đả thương các vị cho mất thêm hòa khí. Các vị đã nói thế, tỏ ra trong lòng không phục. Vậy bây giờ chúng ta làm thế này, các vị cứ từng người một ra đây đối chiêu với tại hạ. Bất cứ vị nào qua được mười chiêu, thì bang Trường Lạc chúng ta tự nhận là quân cường đạo, là đồ chó má. Thế có được không nào?”

Hôm trước tại tổng đà bang Trường Lạc, Bối Hải Thạch thi triển Ngũ Hành Lục Hợp Chưởng, bọn Kha Vạn Quân chỉ qua lại được vài ba chiêu là lập tức bị lão đánh ngã lăn. Nếu nói đến mười chiêu thì quả là việc khó vô cùng. Nhưng bọn đệ tử phái Tuyết Sơn mới bị bắt lại không biết công phu của lão cao như thế. Chúng thấy người lão nước da vàng ửng, gầy khẳng gầy kheo, chẳng khác con bệnh lâu năm thì chẳng sợ gì, bèn lớn tiếng nói: “Bọn bang Trường Lạc các ngươi chẳng qua chỉ ỷ vào nhiều người để thủ thắng, chứ chẳng có chi là tài giỏi. Đừng nói mười chiêu, mà cả trăm chiêu ngàn chiêu lão gia ta cũng dám tiếp đón như thường.”

Bối Hải Thạch mỉm cười nói: “Hay lắm! Hay lắm! Lão đệ đây quả nhiên là gan dạ hơn người. Vậy bây giờ chúng ta đánh cuộc, nếu lão đệ tiếp được mười chiêu của ta, thì bang Trường Lạc của chúng ta là quân cường đạo là đồ chó má, còn nếu lão đệ thua trong vòng mười chiêu thì phái Tuyết Sơn các vị cũng là quân cường đạo là đồ chó má, có được hay không?” Lão nói xong tiến gần lại, vung tay một cái, bao nhiêu dây trói trên người Thôi Vạn Niên đều đứt tung hết. Rồi lão mỉm cười nói: “Xin mời.”

Sau khi Thôi Vạn Niên bị trói đã giãy giụa mấy lần, biết là loại dây đó cực kỳ bền dai. Ngờ đâu lão già bệnh hoạn này chỉ quơ tay một cái nhẹ nhàng, những sợi dây gai mà mình không làm sao dứt đứt được lại trở thành bở rẹt như mì sợi. Sắc mặt gã biến đổi một cách thảm hại, thân hình run lên bần bật, khi nào còn dám động thủ với Bối Hải Thạch nữa.

Đột nhiên, bên ngoài sảnh đường có tiếng người dõng dạc: “Hay lắm! Hay lắm! Cuộc đánh đố này, chúng ta nhất định phải tiếp nhận.” Nghe thanh âm này, bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đều lộ vẻ vui mừng, còn bang chúng bang Trường Lạc lại rất kinh ngạc, ngay cả Bối Hải Thạch cũng hơi biến sắc.

Binh một tiếng, cánh cửa mở ra, một người rảo bước tiến vào, dáng điệu ngang nhiên, tư thế hào hùng, chính là Khí hàn tây bắc Bạch Vạn Kiếm. Hắn ôm quyền nói: “Tại hạ tuy bất tài, cũng muốn thử tiếp Bối tiên sinh mười chiêu.”

Bối Hải Thạch mỉm cười, tuy vẻ mặt vẫn trấn tĩnh nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Lão nghĩ thầm: “Võ công thằng cha này không tệ, mình có hạ được hắn cũng phải ngoài trăm chiêu là ít. Trong vòng mười chiêu thì không tài nào thắng được.” Nhưng lão là tay ghê gớm, xoay chuyển ý nghĩ rất mau, chợt mỉm cười nói: “Vụ đánh cuộc mười chiêu chỉ là bắt nạt những sư đệ của Bạch đại hiệp mà thôi. Bạch đại hiệp đã đích thân đến đây thì cuộc đánh đố của ta phải thay đổi một tí. Nếu Bạch đại hiệp có hứng tỉ đấu cùng tại hạ, thì xin hẹn trước điểm tới là ngưng, và quyết thắng bại trong vòng hai ba trăm chiêu.”

Bạch Vạn Kiếm lạnh lùng nói: “Thế ra lời của Bối tiên sinh đã nói ra vẫn có thể sửa đổi được.”

Bối Hải Thạch cười ha hả nói: “Cuộc đánh đố mười chiêu chỉ là đối với bọn người tài nghệ kém cỏi mà ngông cuồng không biết tự lượng. Chẳng lẽ Bạch đại hiệp cũng thuộc vào loại người này hay sao?”

Bạch Vạn Kiếm đáp: “Giả tỉ bang Trường Lạc tự thừa nhận là quân cường đạo là đồ chó má, thì tại hạ chịu tiếng tài nghệ kém cỏi, ngông cuồng không biết tự lượng cũng chẳng sao.” Thì ra lúc Bạch Vạn Kiếm tiến vào sảnh đường, thấy Thạch Phá Thiên ngồi trên tiệc ung dung thoải mái, mà bọn sư đệ thì gã nào cũng toàn thân đeo xiềng xích, nét mặt tiều tụy, bất giác giận dữ không nén nổi. Hắn liền vớ lấy câu nói của Bối Hải Thạch, nhất địch bức bách lão phải tự nhận là quân cường đạo chó má cho hả giận.

Giữa lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên lại có tiếng người dõng dạc: “Bọn tại hạ là Dương Quang ở phủ Gia Hưng, cùng Thạch Thanh, Mẫn Nhu ở Huyền Tố Trang đến đây thăm viếng.”

Thạch Phá Thiên nhận ra thanh âm Thạch Thanh thì mừng quýnh, vừa nhảy lên vừa la: “Gia gia! Má má!” Rồi chàng hối hả chạy ra.

Lúc chàng lướt qua bên mình Bạch Vạn Kiếm, hắn đưa tay ra chụp trúng ngay lấy cổ tay chàng. Cử động này vừa bất ngờ vừa nhanh chóng, Thạch Phá Thiên chưa kịp né tránh đã bị nắm lấy mạch môn. Nhưng chàng đang gấp rút muốn gặp cha mẹ, không suy nghĩ nhiều chỉ vung tay bừa một cái. Chân lực vừa tuôn ra, Bạch Vạn Kiếm lập tức thấy tê nhức nửa người, vội buông tay ra rồi lùi lại hai bước mới đứng vững lại được. Sắc mặt hắn thay đổi hẳn.

Bối Hải Thạch mỉm cười nói: “Quả nhiên võ nghệ cao cường!” Câu nói này đương nhiên là ca ngợi Thạch Phá Thiên, nhưng bên trong lại có ý châm chọc Bạch Vạn Kiếm là kẻ võ nghệ kém cỏi, ngông cuồng không biết tự lượng.

* * *

Thạch Phá Thiên hoan hỉ cùng vợ chồng Thạch Thanh tiến vào sảnh đường, có một lão già râu bạc thân hình cao lớn đi theo, lại còn năm người nữa.

Trấn Giang và Tùng Giang cách nhau không xa, quần hào bang Trường Lạc biết lão này là một nhân vật võ lâm nổi tiếng vùng Giang Nam tên gọi Ngân kích Dương Quang, lại nghe bang chúa kêu vợ chồng Thạch Thanh là gia má nên ai nấy đều đứng dậy. Thạch Phá Thiên nắm tay Mẫn Nhu ra vẻ hết sức thân thiết.

Mẫn Nhu nhẹ nhàng nhìn con, mỉm cười nói: “Sáng hôm qua ở trong khách điếm không thấy con, ta hồi hộp vô cùng. Gia gia con có nói, nếu có người ám toán thì con khó nỗi đề phòng, còn ngang nhiên bắt con đem đi thì không thể được. Ông bảo, đến bang Trường Lạc để nghe ngóng nhất định sẽ biết tin tức của con. Quả nhiên con ở đây thật.”

Đinh Đang vừa thấy vợ chồng Thạch Thanh đến, mặt đã đỏ như than hồng. Nàng ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn lắng tai nghe xem họ nói gì.

Vợ chồng Thạch Thanh, Dương Quang cùng Bối Hải Thạch và Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình nhất nhất làm lễ tương kiến. Năm người đi sau Dương Quang đều là võ sư trứ danh ở Giang Nam, được lão cùng vợ chồng Thạch Thanh mời đến đây để làm chứng. Tất cả mọi người đều là nhân vật hữu danh trong võ lâm, những câu khách sáo như “cửu ngưỡng đại danh” vang lên rào rào như sấm động.

Khi giới thiệu, bọn Phạm Nhất Phi biết vợ chồng Thạch Thanh là song thân Thạch Phá Thiên lại càng kính cẩn thi lễ. Vợ chồng Thạch Thanh không biết nội tình bên trong, thấy đối phương khiêm cung lễ mạo lại càng đáp lễ kính cẩn hơn.

Bối Hải Thạch đột nhiên thấy có song thân Thạch Phá Thiên xuất hiện, lại là trang chủ Huyền Tố Trang lừng tiếng giang hồ. Tuy lão ta túc trí đa mưu, nhưng nhất thời cũng chưa biết phải làm gì. Thạch Phá Thiên nhìn Bối Hải Thạch hỏi: “Bối tiên sinh! Các vị anh hùng phái Tuyết Sơn này, chúng ta có thể thả được chưa?” Chàng không dám ra lệnh, để Bối Hải Thạch tùy nghi xử lý.

Bối Hải Thạch mỉm cười đáp: “Bang chúa đã có lệnh, dĩ nhiên các vị anh hùng phái Tuyết Sơn đều được thả ra.”

Lão nhấn mạnh bốn tiếng “các vị anh hùng” hết sức vang dội, hiển nhiên có ý châm biếm. Mười mấy bang chúng Trường Lạc Bang đồng thanh trả lời “Vâng! Bang chúa đã có lệnh, các huynh đệ hãy thả các vị anh hùng phái Tuyết Sơn ra.” Lập tức có người đem chìa khóa ra để mở những xiềng xích đang đeo vào người bọn đệ tử phái Tuyết Sơn.

Bạch Vạn Kiếm nắm chặt chuôi kiếm, lớn tiếng nói: “Khoan đã! Thạch… Thạch bang chúa, Bối tiên sinh, Ngân kích Dương lão anh hùng ở Tùng Giang Phủ, phu phụ Thạch trang chúa Huyền Tố trang! Tại hạ có điều muốn nói cho rõ ràng.” Ngừng lại một chút, hắn tiếp: “Chúng ta là người võ lâm, giả tỉ học nghệ không tinh mà bị bại về đao thương quyền cước thì phải để đối phương tha hồ giết hay làm nhục cũng được, quyết không oán hận. Nhưng bọn sư đệ tại hạ vì trúng phải thuốc mê của bang Trường Lạc mà bị bắt, như vậy là bang Trường Lạc đã dùng thủ đoạn đê hèn để làm tổn hại thanh danh phái Tuyết Sơn, đồng thời phá hoại cả danh dự bang Trường Lạc. Vừa rồi vị Bối tiên sinh này đã nói câu gì đó, bây giờ xin nói lại để mọi người cùng được nghe rõ.”

Bối Hải Thạch đằng hắng hai tiếng rồi mỉm cười nói: “Bạch huynh đệ…”

Bạch Vạn Kiếm giận dữ nói: “Ta không thèm hô huynh gọi đệ với bọn cẩu tặc không biết đếm xỉa đến mặt mũi của mình.”

Bối Hải Thạch lại nói: “Thạch bang chúa của chúng ta…”

Đến lượt Thạch Thanh xen vào ngắt lời: “Bối tiên sinh! Con của ta tuổi còn nhỏ chưa biết gì, khi nào lại có đủ tư cách làm bang chúa quý bang? Trước đây chưa bao lâu, nó lại bị trọng bệnh nên đã hoàn toàn quên hết những chuyện đã qua. Bên trong tất có những sự hiểu lầm trọng đại, vậy hai chữ Bang Chúa xin đừng nhắc đến. Tại hạ đã mời được sáu vị bằng hữu, ngay cả Dương lão anh hùng cũng đến đây, là có ý muốn phân giải về vụ này. Bạch đại hiệp! Quý phái cùng bang Trường Lạc có điều xích mích là một chuyện, còn đứa con bất hiếu của tại hạ có đắc tội gì với đại hiệp lại là chuyện khác, hai việc này xin phân biệt ra mà nói. Thạch mỗ tuy hết sức tầm thường trên chốn giang hồ, nhưng trước nay chưa nói câu nào giả dối với ai. Thằng nhỏ con của tại hạ thực tình đã quên sạch những việc đã qua.” Ông ngừng một chút rồi dõng dạc nói tiếp: “Nhưng những việc nó đã làm, bất luận còn nhớ hay đã quên, nhất định không thể cải xóa mà chối tội. Còn những việc người ngoài mượn tên tuổi của nó để hành động, thì không can dự gì đến con ta cả.”

Quần hùng trong sảnh đường ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai ngờ đột nhiên lại xảy ra những biến cố như thế này. Bối Hải Thạch cười khan: “Ha ha! Chuyện này phải nói từ đâu đây? Thạch bang chúa…” Trong lòng lão thầm kêu khổ.

Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: “Gia gia ta nói không sai, ta không phải bang chúa của các vị. Chuyện này ta cũng đã từng nói nhiều lần rồi, nhưng các vị nhất định không tin.”

Phạm Nhất Phi nói: “Trong vụ này có điều gì bí ẩn, bọn tại hạ thật sự muốn cung kính lắng nghe. Bọn tại hạ chỉ biết bang chúa bang Trường Lạc là Tư Đồ Hoành đại ca, sao lại biến thành Thạch ân công đây?”

Dương Quang ngồi yên từ nãy đến giờ không nói gì, bây giờ mới vuốt râu lên tiếng: “Bạch đại hiệp! Đại hiệp bất tất phải nóng nảy. Ai phải ai quấy, võ lâm đương nhiên sẽ có công luận.” Tuy lão tuổi già mà tiếng nói oang oang như chuông đồng, trung khí rất dồi dào, chỉ tự nhiên nói mấy câu mà uy thế lẫm liệt, khiến người nghe phải kính phục. Lão nói tiếp: “Mọi việc chúng ta sẽ từ từ phân giải. Các vị này trên người hãy còn xiềng xích, hãy mở khóa trước đã.” Mấy tên đệ tử bang Trường Lạc thấy Bối Hải Thạch gật đầu, liền mở xiềng cho bọn đệ tử phái Tuyết Sơn.

Bạch Vạn Kiếm nghe Thạch Thanh cùng Dương Quang ra chiều hạch tội Bối Hải Thạch mà không có ý thù nghịch với mình, hết sức ngạc nhiên. Hắn đã tưởng bọn sư đệ của mình bị bang Trường Lạc bắt giữ, bên hắn người ít thế yếu, buông lời thóa mạ Bối Hải Thạch cũng chỉ là cứng đầu cứng cổ, không còn cách nào hơn. Vì muốn giữ thể diện cho phái Tuyết Sơn mà hắn bất đắc dĩ phải tỏ thái độ cứng rắn, dù chịu loạn đao phân thây cũng không để nhục đến sư môn. Nếu xảy cuộc chiến đấu thì hắn không nắm vững phần nào, chỉ một mình Bối Hải Thạch cũng chưa chắc gì đấu lại. Không ngờ vợ chồng Thạch Thanh cùng Dương Quang đến đây một cách đột ngột, cục diện bỗng nhiên chuyển biến. Bạch Vạn Kiếm bây giờ không nói gì nữa, im lặng đứng xem Bối Hải Thạch ứng phó như thế nào.

Thạch Thanh đợi đám đệ tử phái Tuyết Sơn được mở hết xiềng xích, chia nhau ngồi xuống, rồi lại nói tiếp: “Bối tiên sinh! Tiểu nhi tuổi còn non nớt, kiến thức cực kỳ nông cạn, nếu làm bang chúa quý bang há chẳng để anh hùng thiên hạ phải chê cười? Hôm nay trước mặt Dương lão anh hùng cùng những bằng hữu ở Giang Nam, Bạch sư phó cùng các vị huynh đệ phái Tuyết Sơn, và các vị bằng hữu bốn môn phái lớn ở Quan Đông, Thạch mỗ xin đem việc này ra trình bày dứt khoát. Kể từ ngày hôm nay, giữa con tại hạ là Thạch Trung Ngọc cùng bang Trường Lạc không còn mối liên quan nào hết. Những việc gì chính nó đã làm trong mấy năm nay, đương nhiên sẽ tính sổ rõ ràng tất cả, còn những việc do kẻ khác mượn danh nghĩa của nó để làm một cách mờ ám, nếu là việc tốt cũng không dám nhận, còn việc xấu thì lại càng không thể gánh vác.”

Bối Hải Thạch mỉm cười nói: “Mấy câu của Thạch trang chúa thật khiến cho bọn tại hạ không sao hiểu được. Thạch bang chúa tiếp nhiệm chức chưởng môn tệ bang đã ba năm nay, không phải chuyện một sớm một chiều.” Lão ho khan hai tiếng rồi nói tiếp: “Nhưng bọn tại hạ cũng chưa từng nghe bang chúa nói rằng song thân người chính là Huyền Tố Song Kiếm lừng lẫy giang hồ.” Rồi lão quay qua nói với Thạch Phá Thiên: “Bang chúa! Sao trước nay bang chúa không nói vụ này cho bọn thuộc hạ nghe? Nếu không thì Huyền Tố Trang cách đây cũng chẳng bao xa, lúc người lên nhậm chức bang chúa, bọn thuộc hạ dĩ nhiên phải đến thỉnh lệnh tôn cùng lệnh đường đại nhân đến đây chứng kiến đại lễ.”

Thạch Phá Thiên đáp: “Ta… ta… ta cũng đâu có biết gì.”

Câu này vừa nói ra, hết thảy mọi người đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi: “Tại sao chính bang chúa cũng không biết gì?”

Thạch Thanh đáp: “Hài nhi mới chịu một phen trọng bệnh, hoàn toàn quên hết những việc quá khứ, ngay cả song thân cũng không nhớ nữa. Thế thì làm sao trách nó được?”

Bối Hải Thạch bị Thạch Thanh làm cho bối rối, chưa biết trả lời thế nào cho phải. Những người có chức vị trong Trường Lạc Bang đều biết, sở dĩ mình lập Thạch Phá Thiên lên làm bang chúa chẳng qua chỉ để chàng đứng ra tiếp đón thẻ đồng của hai sứ giả Thiện Ác, nói trắng ra là muốn chàng làm con ma chết thay. Câu này người trong bang cũng chỉ ngầm hiểu với nhau chứ không tiện nói ra, thì sao có thể để người ngoài nghe thấy?

Bỗng lão nghe Thạch Phá Thiên nói rằng chính chàng cũng không biết vợ chồng Thạch Thanh là song thân của mình, liền nắm lấy cơ hội nói ngay: “Bang chúa thật sự đã bị một trận bệnh nặng, vừa nóng vừa lạnh, mê man rất nhiều ngày, nhưng đó mới là việc hai tháng trước đây. Còn khi người tiếp nhiệm ngôi bang chúa của bang Trường Lạc thì thân thể rất là khỏe khoắn, thần trí cực kỳ minh mẫn. Nếu không thì sao người có thể vung trường kiếm tiếp đón đến gần trăm chiêu phi trảo của Tư Đồ tiền bang chúa được? Nhân việc người đánh bại Tư Đồ tiền bang chúa mà được tôn lên chấp chưởng chức vụ bang chúa cho đến nay.”

Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu hoàn toàn chưa nghe con trai nói đến việc này, hết sức ngạc nhiên. Mẫn Nhu liền hỏi: “Hài nhi! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Chưởng môn của tứ đại môn phái ở Quan Đông nghe nói Thạch Phá Thiên đánh bại Tư Đồ Hoành cũng hết sức quan tâm, nghe Mẫn Nhu hỏi thì đều nhìn qua Thạch Phá Thiên.

Bối Hải Thạch lại nói: “Bọn tại hạ chỉ biết bang chúa họ Thạch, danh húy là Phá Thiên. Còn ba chữ Thạch Trung Ngọc thì chúng ta mới nghe thấy miệng Bạch đại hiệp cùng Thạch trang chúa nói ra mà thôi. Hay là Thạch trang chúa nhận lầm người rồi chăng?”

Mẫn Nhu lộ vẻ tức giận, xẵng giọng: “Đứa con đích thân ta đẻ ra, có lý nào lại nhận lầm?” Trước nay bà vốn hòa nhã dịu dàng, nhưng nghe thấy Bối Hải Thạch bảo cậu quý tử này chẳng phải là con mình, bà không nhịn được phải nổi cơn phẫn nộ.

Thạch Thanh thấy Bối Hải Thạch nói chuyện cũng mơ hồ, bèn nghĩ: “Vụ này rút cuộc cũng phải đưa ra ánh sáng.” Ông liền nói: “Bối tiên sinh! Chúng ta đã là những người quang minh chính đại thì bất tất phải nói những lời úp mở. Sở dĩ quý bang coi trọng thằng bé nhỏ tuổi còn non nớt chưa biết gì này, chẳng phải vì nó có hùng tài đại lược hay thần cơ diệu toán chi chi, mà chỉ muốn mượn cái mạng nhỏ bé của nó để gánh vác tai nạn khi nhận được thẻ đồng mời đi dự yến Lạp Bát. Tiên sinh nói xem có đúng thế không?”

Câu nói này của Thạch Thanh hết sức rõ ràng, thẳng vào những điều đang giấu dưới đáy lòng của Bối Hải Thạch. Họ Bối tuy là tay lão luyện mà sắc mặt cũng phải biến đổi, lão hắng giọng mấy tiếng, lại cười khổ mấy cái để kéo dài thời gian suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào.

Bất thình lình có tiếng cười ha hả vang lên, rồi có người hỏi: “Quý vị đang ở đây đợi thiệp mời của Hiệp Khách Đảo có phải hay không? Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Thẻ đồng hiện ở đây rồi!” Trong nhà đại sảnh đột nhiên có hai người, một mập một gầy, y phục cực kỳ xa hoa. Hai người này đã đến từ bao giờ, chẳng một ai hay biết.

* * *

Thạch Phá Thiên vừa thấy hai người này đã mừng rỡ la lên: “Đại ca! Nhị ca! Đã lâu tiểu đệ không được gặp, hai vị ca ca vẫn mạnh khỏe chứ?” Vợ chồng Thạch Thanh đã nghe Thạch Phá Thiên kể chuyện chàng cùng Trương Tam, Lý Tứ kết làm anh em. Bây giờ họ thấy chàng kêu hai người mới đến bằng đại ca, nhị ca bất giác giật mình kinh hãi.

Thạch Thanh vội nói: “Hai vị đến vừa đúng lúc. Bọn tại hạ đang bàn đến việc bang chúa của Trường Lạc Bang, may mà có hai vị hiện diện để chứng kiến giúp cho.”

Lúc này Thạch Phá Thiên đã chạy đến chỗ Trương Tam Lý Tứ, nắm tay hai người rất thân mật.

Trương Tam mỉm cười nói: “Té ra tam đệ là bang chúa bang Trường Lạc! Ta chỉ sợ là mạo danh mà thôi!”

Mẫn Nhu thấy chuyện sống chết của con mình sắp quyết định trong khoảnh khắc, bà không nghĩ gì đến chuyện dịu dàng tế nhị nữa, vội xen vào: “Đúng thế! Bang chúa bang Trường Lạc nguyên là Tư Đồ Hoành tiên sinh. Bọn họ lừa gạt con tại hạ để đứng ra gánh lấy tai nạn này, xin đừng có coi là chuyện thật.”

Trương Tam nhìn Lý Tứ hỏi: “Lão nhị! Lão nhị tính thế nào?”

Lý Tứ cất giọng nham hiểm đáp: “Phải tìm cho được chính chủ!”

Trương Tam mỉm cười nói: “Đúng vậy! Ba người chúng mình kết nghĩa kim lan, đã ước hẹn với nhau có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Trường Lạc Bang muốn tam đệ chúng ta gánh lấy tai vạ này, thì chúng ta làm sao có mặt mũi làm anh nữa phải không?”

Mọi người thấy thân pháp phi thường của hai gã đột ngột xuất hiện thì biết ngay bản lãnh họ cao thâm đến mức không thể tưởng tượng được. Tướng mạo hai gã lại giống hệt như lời đồn về hai vị sứ giả Thiện Ác xuất hiện ba mươi năm trước đây, võ lâm nghe thấy đều phải bở vía. Quần hùng ai nấy sợ run. Cả Bối Hải Thạch, Bạch Vạn Kiếm là những tay cao thủ hạng nhất cũng không khỏi trống ngực đánh thình thình. Nhưng mọi người nghe họ xưng huynh gọi đệ với Thạch Phá Thiên, lại không biết là duyên cớ gì.

Trương Tam lại nói: “Anh em ta đã phụng mạng mời người đi dự yến Lạp Bát là vì lòng tốt, mà không hiểu tại sao chẳng ai chịu nể mặt, cứ đẩy qua đẩy lại khiến cho bọn ta phải cụt hứng. Hơn nữa chúng ta chỉ mời bang chúa các bang hội lớn, hay giáo chủ các đại giáo là những người có danh tiếng, còn những kẻ tầm thường thì hai thẻ đồng này đâu thể tùy nghi phân phát được? Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm!”

Gã nói liền ba tiếng “Hay lắm!” rồi đảo mắt nhìn qua bọn Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình, Phong Lương, Cao Tam nương tử, khiến cho bốn người này không khỏi nổi da gà. Lúc Trương Tam nhìn đến Cao Tam nương tử, mục quang gã dừng lại một lúc rồi mỉm cười, lại nói: “Hay lắm!”

Bọn Phạm Nhất Phi đều đã biết mình là chưởng môn bốn phái lớn ở Quan Đông, lần này cũng ở trong danh sách bị mời. Trương Tam nói luôn mấy câu “Hay lắm!”, chắc là có ý nói cả bốn người mình cũng đang có mặt ở đây, đỡ cho họ khỏi một phen lần mò lên tận Quan Đông giao thẻ.

Cao Tam nương tử lớn tiếng: “Ngươi cứ nói liền miệng mấy chữ “Hay lắm!” là có ý gì?”

Trương Tam mỉm cười đáp: “Hay lắm là hay lắm, chứ còn có ý gì nữa? Không phải là không hay lắm, cũng không phải là xấu lắm thì được rồi.”

Cao Tam nương tử quát lên: “Ngươi muốn giết thì giết, chứ lão nương không tiếp thẻ đồng đâu.” Bà vung tay phải một cái, tiếng gió rít lên veo véo. Hai ngọn phi đao bay thẳng tới Trương Tam.

Mọi người cả kinh thất sắc. Không ai ngờ chỉ nói một câu không hợp mà bà đã động thủ, chẳng sợ gì hai vị sứ giả Thiện Ác. Thực ra Cao Tam nương tử tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là hạng người vô tâm tầm thường. Bà nghĩ bụng: “Hai sứ giả Thiện Ác đã cố ý đưa thẻ đồng tới, thì bất luận thế nào cũng không tránh khỏi tai nạn này. Hiện giờ trong tổng đà bang Trường Lạc có rất nhiều cao thủ. Đồng bệnh tương lân, họ thấy mình động thủ thì chắc chẳng ai đứng ngoài nữa, chi bằng liều một phen còn hơn là để hai gã đi giết lần giết mòn. Nhân lúc người nhiều thế mạnh, bốn phái Quan Đông hợp lực với bang Trường Lạc, phái Tuyết Sơn, Huyền Tố Trang, Dương Quang cùng những hào kiệt Giang Nam, sau này hiếm có cơ hội như vậy nữa. Nhất định phải tập trung các lộ nhân mã để lấy nhiều đánh ít.”

Thạch Phá Thiên la lên: “Đại ca cẩn thận.”

Trương Tam mỉm cười nói: “Không hề gì đâu.” Hắn vẫy tay áo một cái, hai vật sắc vàng rực rỡ từ trong tay áo bỗng bay ra, đón đỡ hai ngọn phi đao. Đồng thép chạm nhau đánh “choang” một tiếng, hai vật màu vàng đang bay thẳng bỗng xoay ngang ra, đón lấy phi đao rồi đẩy ngược về phía Cao Tam nương tử. Cứ nghe tiếng gió cũng đủ biết lực đạo của vật thể bay này rất là lợi hại.

Cao Tam nương tử đưa hai tay ra đón lấy hai vật sắc vàng thì cảm thấy hai cánh tay đau đớn như dần, nửa người trên bị tê liệt hẳn. Bà cúi đầu nhìn xem, không khỏi hãi hùng. Hai vật màu vàng đón đỡ phi đao chính là hai tấm bài đồng truy hồn đoạt mạng Thưởng Thiện Phạt Ác.

Cao Tam nương tử đã nghe nói nhiều đến lề lối của hai sứ giả Thiện Ác. Đã đón tiếp bài đồng của họ, tức là nhận lời đi dự tiệc ở Hiệp Khách Đảo, nhất định không thể từ chối được nữa. Chỉ trong nháy mắt, mặt bà không còn chút huyết sắc, người run bần bật. Bà cười gằn nói: “Ha ha! Mời ta… đi ăn… cháo Lạt Bát ở Hiệp Khách Đảo…” Giọng nói bà cứ bật ra từng tiếng một nghe rất khổ sở, những người đứng bên nghe thấy đều bất giác phiền não theo.

Trương Tam vẫn mỉm cười nói: “Bối tiên sinh! Các vị bố trí cơ quan để lừa gạt tam đệ bọn ta mạo xưng làm bang chúa. Y là người trung hậu thực thà, không tránh khỏi bị lừa, nhưng Trương Tam Lý Tứ này lại không phải là hạng trung hậu thực thà như vậy. Chúng ta đã đi mời khách có lý đâu lại không điều tra minh bạch? Giả tỉ mời lầm người, để thiên hạ chê cười thì Trương Tam Lý Tứ còn mặt mũi nào vào Trung Nguyên nữa? Bang chúa của Trường Lạc Bang là ai, chúng ta đã biết rất rõ ràng. Lão nhị! Chúng ta đã tốn không ít công sức mới tìm được đến đây, nhất định phải mời một người chính thức. Có đúng thế không?”

Lý Tứ đáp: “Không sai. Đương nhiên phải mời hắn xuống đây.” Nói xong, gã vươn hai tay ra nắm lấy hai cái ghế tròn, liệng lên nóc nhà đánh véo một tiếng. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm vang lên, nóc nhà thủng một lỗ hổng lớn. Đất cát rớt xuống lả tả, một vật gì đó cũng rớt xuống theo đánh huỵch một tiếng, lăn ra trước bàn tiệc.

Quần hào bất giác lùi lại hai bước. Thì ra vật từ trên nóc nhà rớt xuống lại là một người! Người này co rúm lại thành một khối lù lù nằm ở dưới đất.

Lý Tứ vung ngón tay trỏ bên trái ra điểm veo véo để giải khai huyệt đạo, người kia từ từ đứng dậy giơ tay lên dụi mắt, hoang mang nhìn bốn phía.

Mọi người đồng thanh la hoảng. Có người nói: “Hắn… hắn…” Có người nói: “Tại sao lại…” Có người nói: “Quái lạ… quái lạ…”

Lý Tứ vung tay lên không giải khai huyệt đạo. Gã dùng chỉ phong bắn vào huyệt đạo để giải huyệt cho người cách xa mấy thước thì thật là một bản lãnh tối cao vô thượng, trước nay ai cũng chỉ được nghe đồn chứ chưa ai chính mắt nhìn thấy.

Mọi người lại càng ngơ ngác kinh hãi vì thấy người kia ngũ quan cùng diện mạo giống hệt Thạch Phá Thiên, chỉ có điều toàn thân phục sức sang trọng. Hắn cất tiếng nói: “Ngươi… các ngươi đối xử với ta như thế sao?”

Trương Tam mỉm cười nói: “Thạch bang chúa! Ngươi giấu mình trong kỹ viện ở Dương Châu đã mấy tháng nay, vùi đầu không chịu ra, thật là hưởng phúc vô cùng. Bối tiên sinh đi tìm khắp nơi mà không thấy ngươi, nên chỉ còn cách tìm một người khác để mạo xưng bang chúa. Nhưng ngươi muốn qua mặt sứ giả của Hiệp Khách Đảo thì không dễ thế đâu. Chúng ta đến đây mời bang chúa đi ăn chén cháo Lạp Bát. Bang chúa có đi hay không?” Hắn nói xong, lấy hai tấm thẻ đồng từ trong tay áo ra cầm trong tay.

Thiếu niên đó lộ vẻ sợ hãi, lui lại mấy bước run rẩy nói: “Ta… Ta đương nhiên không đi. Tại sao ta… ta phải đi chứ?”

Thạch Phá Thiên kinh ngạc hỏi: “Đại ca! Chuyện này… chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Trương Tam mỉm cười đáp: “Tam đệ! Tam đệ thử xem tướng mạo người này có giống tam đệ không? Trường Lạc Bang dựng hắn lên làm bang chúa vì muốn hắn nhận đồng bài này, nhưng hắn sợ chết nên đã lén lút trốn đi. Bối tiên sinh không làm gì được, lại gạt tam đệ làm bang chúa thay cho hắn. Nhưng… ha ha! Đại ca, nhị ca vẫn bắt được hắn đến đây, khiến cho tam đệ không được làm bang chúa bang Trường Lạc nữa. Tam đệ có trách bọn ta không?”

Thạch Phá Thiên lắc đầu, mắt cứ nhìn người kia không chớp, một lúc lâu mới nói: “Má má! Gia gia! Đinh Đinh Đang Đang! Bối tiên sinh! Ta… ta đã nói cho các vị biết là đã nhận lầm người rồi. Ta không phải là hắn… Hắn mới là thật đó.”

Mẫn Nhu tiến lên một bước, cất giọng run run hỏi: “Ngươi… ngươi là Ngọc nhi ư?”

Người kia gật đầu nói: “Má má! Gia gia! Hai vị cũng đến đây ư?”

Bạch Vạn Kiếm tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi: “Ngươi có nhận ra ta không?”

Người kia cúi đầu xuống hỏi: “Sư thúc… Các vị sư thúc… đều đã đến đây cả rồi ư?”

Bạch Vạn Kiếm cười ha hả rồi nói: “Phải lắm! Chúng ta ở cả đây.”

Bối Hải Thạch chau mày nói: “Hai vị này tướng mạo giống hệt nhau như đúc, thân hình tuổi tác lại như nhau. Vị nào là bang chúa bản bang, thuộc hạ thật sự không nhận ra. Thế mới biết thiên hạ bao la bát ngát, chẳng thiếu gì chuyện lạ. Ngài… ngài mới là Thạch bang chúa ư?”

Người kia gật đầu. Bối Hải Thạch lại nói: “Bấy lâu bang chúa đã đi đâu, chúng ta tìm khắp nơi cũng không ra. Sau này có người nói là bang chúa đang ở trên Ma Thiên Nhai, chúng ta liền đi mời về đây. Ha ha… thật là chuyện không ngờ được. Ha ha…”

Người kia nói: “Câu chuyện rất dài, thủng thẳng rồi sẽ nói.” Trong sảnh đường đột nhiên im phăng phắc không một tiếng động, mọi người nhìn Thạch Phá Thiên rồi lại nhìn bang chúa kia. Dung mạo của hai người thật sự rất giống nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau thì cũng thấy chỗ khác, sắc mặt của Thạch Phá Thiên hơi đen, lông mày rậm rạp hơn, không tuấn tú thanh nhã như Thạch bang chúa, nhưng nếu không phải có mặt cùng một lúc thì khó mà phân biệt được. Qua một hồi lâu, bỗng nghe tiếng Mẫn Nhu khóc thút thít.

Bạch Vạn Kiếm nói: “Tướng mạo giống nhau đã đành, chẳng lẽ những vết kiếm trên đùi cũng hoàn toàn y hệt nhau? Trong vụ này tất có ẩn tình gì đó.”

Đinh Đang không nhịn được nữa, nàng lên tiếng: “Người này là giả. Thiên ca… thật sự vai bên trái… có một vết sẹo.”

Thạch Thanh cũng đầy lòng ngờ vực. Ông nói: “Hài nhi lúc còn nhỏ đã bị người ta dùng ám khí đả thương.” Ông lại nhìn Thạch Phá Thiên nói: “Trên thân của người này cũng có vết ám khí đó. Vậy ai thật ai giả, cứ nhìn xem thì rõ.” Mọi người nhìn Thạch Phá Thiên lại nhìn gã thiếu niên phục sức xa hoa, trong lòng ai cũng nghi ngờ.

Trương Tam cười ha hả nói: “Kẻ đã ngụy tạo ra Thạch bang chúa, dĩ nhiên phải làm cho giống từng chút mới được. Người thật trong mình có dấu vết gì, thì người giả tất cũng có. Bốn chữ Trước Thủ Hồi Xuân ngoại hiệu của Bối đại phu này, chẳng lẽ tự nhiên mà có hay sao? Hắn nói là tam đệ của ta mê man nhiều ngày, dĩ nhiên trong lúc đó đã động thủ vào người tam đệ.” Đột nhiên hắn vọt người sang, đưa tay vuốt vào người gã thiếu niên phục sức sang trọng đó ba chỗ là vai trái, đùi trái, mông trái. Hắn chỉ vuốt một cái là quần áo của gã thiếu niên đó bị thủng ra ba lỗ tròn, để lộ da dẻ trắng nõn mịn màng.

Trên vai của gã có vết sẹo, dưới chân có vết thương, ở mông cũng có dấu, nghĩa là đúng như lời nói của ba người Đinh Đang, Bạch Vạn Kiếm và Thạch Thanh. Mọi người đều “ồ” lên một tiếng kinh ngạc. Họ kinh ngạc vì thủ pháp của Trương Tam cực kỳ tinh diệu, chỉ thuận tay vuốt qua một cái, không phương hại gì đến da thịt mà cắt đứt được mấy lần quần áo như là dùng kéo vậy. Họ còn kinh ngạc hơn, vì các dấu vết trong mình gã thiếu niên này quả nhiên giống hệt những dấu vết trong mình Thạch Phá Thiên.

Đinh Đang tiến lại, hỏi bằng một giọng run run: “Ngươi… huynh… quả nhiên chính là Thiên ca?”

Gã thiếu niên nhăn nhó cười nói: “Đinh Đinh Đang Đang! Lâu ngày không được thấy nàng, ta nhớ nàng muốn chết, còn nàng chắc đã quẳng ta xa tít chín tầng mây rồi. Nàng không nhận ra được ta, còn ta dù xa cách hàng ngàn hàng vạn năm cũng vẫn có thể nhận ra nàng được.”

Đinh Đang nghe gã nói, vừa vui mừng lại vừa xúc động, sa lệ đáp: “Huynh… huynh mới đúng là Thiên ca. Hắn… hắn chỉ là một tên lừa gạt khả ố, làm sao mà nói được những câu chân thành như vậy. Suýt nữa tiểu muội bị gã lừa.” Nàng nói xong, trợn mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên ra chiều căm giận, rồi giơ tay ra cầm lấy tay gã thiếu niên kia. Gã thiếu niên cũng nắm chặt lấy tay nàng, mỉm cười với nàng một cái. Đinh Đang mát gan mát ruột, chẳng khác được luồng gió xuân thổi vào. Mặt nàng hớn hở, vui mừng không bút nào tả xiết.

Thạch Phá Thiên tiến lên hai bước nói: “Đinh Đinh Đang Đang! Ta cũng đã nói với muội từ trước rồi, ta không phải là Thiên ca của Đinh Đinh Đang Đang… Đinh Đang có giận ta hay không?”

Đột nhiên nghe đánh “bốp” một cái! Thạch Phá Thiên thấy mặt nóng ran, ăn một cái tát nảy đom đóm mắt. Đinh Đang tức giận mắng: “Tên lừa gạt này… úi chà…” Rồi nàng xoa tay nhăn nhó. Thì ra cái tát này nàng dùng sức mạnh quá, bị nội lực của Thạch Phá Thiên chấn ngược lại đau cả cánh tay.

Thạch Phá Thiên vội hỏi: “Tay của muội có đau lắm không?”

Đinh Đang tức giận quát lên: “Cút ngay! Cút ngay! Ta không muốn nhìn thấy mặt tên lừa đảo đê hèn này nữa.”

Thạch Phá Thiên vẻ mặt buồn rầu, miệng lẩm bẩm: “Ta… ta có cố ý lừa gạt nàng đâu?”

Đinh Đang giận dữ nói: “Ngươi còn cãi chối ư? Ngươi đã ngụy tạo ra vết thẹo trên vai mà còn nói là không cố ý lừa gạt ta?”

Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp: “Chính ta cũng không biết chuyện đó.”

Đinh Đang dậm chân nói: “Quân lừa gạt! Quân lừa gạt! Xéo đi!”

Thạch Phá Thiên mặt đỏ bừng lên, mắt chàng long lanh ngấn lệ muốn trào ra, nhưng chàng cố nén lòng, lùi lại. Thạch Thanh quay lại nói với Bối Hải Thạch: “Bối tiên sinh! Chuyện này… các vị đã tìm thấy chàng thiếu niên này ở đâu? Còn con trai ta đã bị cưỡng ép lên làm bang chúa quý bang trong trường hợp nào? Các bạn hữu võ lâm ở đây không phải là ít, Bối tiên sinh hãy giải thích rõ ràng để mọi người khỏi phải nghi ngờ.”

Bối Hải Thạch nói: “Chàng thiếu niên này tướng mạo giống hệt như Thạch bang chúa. Ngay cả Huyền Tố Song Kiếm là cha mẹ ruột mà còn không phân biệt nổi, thì bọn tại hạ là người ngoài đã nhận lầm tưởng cũng không đáng trách.”

Thạch Thanh gật đầu nghĩ bụng: “Câu này rất hợp lý.” Còn Mẫn Nhu nói: “Vợ chồng ta đã nhiều năm không gặp con trai, trẻ nhỏ khi lớn lên dĩ nhiên khó mà phân biệt được. Còn Bối tiên sinh mấy năm nay ngày nào cũng gặp nó, người thâm trầm như Bối tiên sinh đáng lẽ không thể nhận lầm.”

Bối Hải Thạch ho khan vài tiếng, cười khổ đáp: “Chuyện này… chuyện này cũng chưa chắc”. Ngày đó lão lên Ma Thiên Nhai gặp được Thạch Phá Thiên, biết ngay rằng không phải bang chủ của mình. Nhưng tìm khắp hết cả cũng không thấy Thạch Trung Ngọc đâu, trong lúc nóng lòng như lửa đốt, lão bèn nảy ra ý đưa Thạch Phá Thiên lên để thay thế. May mà lúc đó Thạch Phá Thiên đang bị hôn mê, nên chuyện sắp xếp quá dễ dàng. Nhưng chuyện này thì dù sao cũng không thể thừa nhận, nên lão bèn nói: “Thạch bang chúa tiếp nhiệm chức bang chúa tệ bang là do một cuộc tỉ đấu, bang chúa đả bại Tư Đồ tiền bang chúa rồi được toàn bang suy tôn lên. Thạch bang chúa! Việc này có đúng thế không? Hai chữ “cưỡng ép” từ đâu mà có?”

Chàng thiếu niên kia, chính là Thạch Trung Ngọc, cất tiếng đáp: “Bối tiên sinh! Chuyện đã đến nước này thì còn giấu giếm làm gì nữa. Ngày đó ta ở Hoài An đã đắc tội với ông, bị ông bắt lấy. Ông hứa nếu ta nghe lời ông sắp xếp thì sẽ được tha mạng, bảo ta gia nhập Trường Lạc Bang của các ông, yêu cầu ta đứng dậy trước mặt mọi người mà chất vấn Tư Đồ bang chúa sao lại ép Hà hương chủ tự sát, hỏi ông ta sao không chịu nhận bài đồng của Hiệp Khách Đảo, rồi động thủ cùng Tư Đồ bang chúa. Ta chỉ biết chút xíu võ công, làm sao có thể là đối thủ của Tư Đồ bang chúa? Vì thế Bối tiên sinh đã cùng tất cả các hương chủ trong lúc lộn xộn cùng xông lên, ngoài mặt là khuyên giải, nhưng thật ra là kiềm chế Tư Đồ bang chúa, ép ông ấy giận dữ bỏ đi. Từ đó Bối tiên sinh ông kêu ta làm bang chúa, tất cả mọi việc đều phải nghe lời ông dặn bảo, ngươi kêu ta làm việc này thì ta nhất định không dám làm việc khác. Ta thấy chẳng có thích thú gì, bèn chạy trốn đến Dương Châu rất là tiêu diêu khoái lạc, nào ngờ chẳng hiểu sao lại bị hai vị lão huynh này bắt đến đây, điểm huyệt đạo rồi đặt ta lên mái nhà. Bối tiên sinh! Chức bang chúa thật sự của bang Trường Lạc, phải là của tiên sinh. Còn cái chức bang chúa bù nhìn để người ta giật dây này, thì xin ông ra ơn mà miễn cho ta.”

Miệng lưỡi Thạch Trung Ngọc hết sức mềm dẻo, nói cũng có lý, nên mọi người đều ngẩn ra đứng nhìn.

Bối Hải Thạch sắc mặt xám xanh lại nói: “Ngày ấy bang chúa đã nói ra những gì, sao bây giờ lại nuốt vào hết rồi? Làm gì có chuyện khi hữu sự lại hối hận rồi thoái thác?”

Thạch Trung Ngọc nói: “Trời ơi! Lúc đó làm sao ta dám cãi lời của ông? Lúc này có song thân ta ở đây mà ông vẫn giận dữ nổi hung với ta như thế, thì cũng dễ hiểu vì sao ta không dám cãi.” Hắn biết hai vị sứ giả Thưởng Thiện Phạt Ác đã đến đây, nếu không giũ nổi cái ngôi bang chúa này thì tính mạng khó mà giữ được, lại có song thân làm chỗ dựa, nên lời nói đã cứng rắn hẳn lên.

Mễ Hoành Dã lớn tiếng hét: “Bang chúa! Những câu này của ngươi thật là điên đảo thị phi. Ngươi làm bang chúa của bổn bang cũng đâu có phải là chuyện hai ba ngày gì? Ngày thường ngươi quen làm oai làm phước, phong lưu khoái lạc, hà hiếp con gái nhà lành, chẳng lẽ đều do Bối tiên sinh ép ngươi hay sao? Nếu không phải vì ngươi đã vỗ ngực thề thốt với mọi anh em rằng nhất định sẽ nhận đồng bài thiệp mời của Hiệp Khách Đảo, thì chúng ta làm sao có thể để yên cho ngươi quấy rối?”

Thạch Trung Ngọc khó mà cãi được, bèn giả vờ không nghe, mỉm cười đáp: “Bản lãnh của Bối tiên sinh thật không phải tầm thường. Ta đã ẩn cư không ra mặt để khỏi chịu phiền phức, may được tiên sinh không biết đã tìm đâu ra thằng lỏi này đưa về, tướng mạo lại giống hệt ta. Gã đã muốn mạo xưng, thì để gã mạo xưng luôn đi càng hay, còn hỏi đến ta làm chi nữa? Gia gia! Má má! Nơi đây toàn chuyện thị phi, chúng ta đi sớm là hơn.” Mồm miệng gã ríu rít bẻo lẻo, so với Thạch Phá Thiên đúng là như trời như đất. Hai người vừa mở miệng nói chuyện là lập tức khác hẳn nhau.

Bọn Mễ Hoành Dã, Trần Xung Chi, Triển Phi lập tức quát lớn: “Ngươi muốn phủi tay bỏ đi ư? Đâu có dễ dàng như thế?” Bọn chúng đều rút binh khí ra cầm tay.

Trương Tam cười ha hả nói: “Thạch bang chúa! Bối tiên sinh! Chúng ta hãy lật bài ngửa ra mà nói chuyện cho rõ ràng. Với danh vọng và võ công của Thạch bang chúa cùng Tư Đồ Hoành, chưa xứng đáng để đến đảo ăn một chén cháo Lạp Bát đâu. Chỉ vì mấy năm gần đây Trường Lạc Bang đã làm rất nhiều việc ác trên giang hồ, hai người chúng ta đến đây là muốn Phạt Ác, thật cũng không muốn Thạch bang chúa nhận đồng bài thiệp mời này. Chẳng qua cái lệ trước nay đã vậy, nhất định phải hỏi trước một tiếng. Giả tỉ Thạch bang chúa không chịu tiếp nhận đồng bài thật ư? Hay lắm, hay lắm! Tốt hơn hết là ngươi đừng nhận.”

Bối Hải Thạch cùng mọi người bang Trường Lạc đều chấn động tâm thần. Họ biết rằng nếu Thạch Trung Ngọc không tiếp nhận thẻ đồng, hai gã sứ giả một mập một gầy này sẽ mở cuộc tàn sát. Lão mập kia vừa nói rất rõ ràng là chúng đến đây, muốn nhất là tiêu diệt Trường Lạc Bang. Vừa rồi hai gã chỉ phô trương một chút bản lãnh, toàn bang từ trên xuống dưới đã biết không ai địch nổi. Nhưng Thạch Trung Ngọc thì rõ ràng nói gì thì nói cũng không chịu làm bang chúa, thế thì phải làm sao đây?

Trong giây lát, nguyên cả đại sảnh hoàn toàn không có tiếng nói, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thạch Trung Ngọc.

Thạch Phá Thiên lên tiếng: “Bối tiên sinh! Đại ca của ta… không nói giỡn đâu, đã bảo giết người là giết người. Toàn bang Phi Ngư và hội Thiết Xoa đều bị hai vị đây giết sạch. Theo ý tại hạ thì bất luận ai làm bang chúa cũng được, trước hết là hãy tiếp nhận hai tấm thẻ đồng này đã để tránh khỏi tổn thương chết chóc. Đối với ta, hai bên cùng là huynh đệ tốt, nếu thực sự đánh nhau thì ta chẳng biết giúp bên nào cho phải.”

Bối Hải Thạch nói: “Đúng thế! Thạch bang chúa, tấm đồng bài này không thể không nhận”.

Thạch Phá Thiên nói với Thạch Trung Ngọc: “Thạch bang chúa! Bang chúa cứ tiếp nhận đồng bài này đi. Tiếp nhận là chết, nhưng không tiếp nhận thì cũng chết, lại còn hại cả huynh đệ toàn bang phải uổng mạng theo bang chúa. Chuyện này… chuyện này có phải là nhẫn tâm hay không?”

Thạch Trung Ngọc cười lạnh đáp: “Chuyện của người khác thì nói rất dễ. Nếu ngươi là người đại nhân đại nghĩa như vậy, sao không tiếp nhận hai thẻ đồng này để gánh tai nạn cho bang Trường Lạc đi, lại bắt ta phải nhận? Ha ha, thật là tức cười.”

Thạch Phá Thiên thở dài đưa mắt nhìn Thạch Thanh, Mẫn Nhu, rồi lại nhìn Đinh Đang, xong mới nói: “Bối tiên sinh! Các vị từ trước đến giờ đối đãi với ta rất tốt, chỉ vì mong ta giải trừ đại nạn này cho bang Trường Lạc. Nay Thạch bang chúa thật sự đã không chịu tiếp nhận, thì ta đành tiếp nhận vậy.” Chàng nói xong, tiến về phía Trương Tam, đưa tay đón lấy đồng bài trên tay gã.

Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Trương Tam rụt tay về nói: “Khoan đã!” Rồi gã quay lại nói với Bối Hải Thạch: “Thiệp mời đồng bài này Hiệp Khách Đảo phải giao cho bang chúa chính thức của quý bang. Vậy theo quý bang thì vị nào là bang chúa?”

Bọn Bối Hải Thạch kinh ngạc vô cùng, không ngờ Thạch Phá Thiên đã hiểu hết mưu đồ của họ mà vẫn liều mạng cho bản bang. Cho dù bọn người này đều là hạng hung hãn giảo quyệt, mà lúc này cũng không khỏi sinh lòng cảm kích. Thế rồi chẳng ai bảo ai, họ đều hướng về phía Thạch Phá Thiên khom lưng thi lễ nói: “Bọn thuộc hạ nguyện tôn đại hiệp làm bang chúa bản bang, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh bang chúa, quyết không dám phản bội.” Mấy câu nói này thật là phát xuất tự đáy lòng.

Thạch Phá Thiên đáp lễ nói: “Không dám! Không dám! Chuyện gì ta cũng không biết, câu nào nói sai, việc nào làm sai, mong các vị miễn trách cho đã là hay lắm!”

Bọn Bối Hải Thạch đồng thanh trả lời: “Không dám.”

Trương Tam cười ha hả nói: “Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là họ gì?”

Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: “Ta thật sự không biết”. Rồi chàng nhìn qua Mẫn Nhu một cái, Thạch Thanh một cái, thấy ánh mắt hai người cũng đang nhìn chằm chằm vào mình đầy vẻ mến phục, bèn nói tiếp: “Ta… Ta thấy họ Thạch là tốt hơn.”

Trương Tam nói: “Hay lắm! Xin mời Thạch bang chúa của Trường Lạc Bang vào mùng tám tháng mười hai năm nay đến Hiệp Khách Đảo để ăn chén cháo Lạp Bát.”

Thạch Phá Thiên nói: “Dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ đến bái yết hai vị ca ca.”

Trương Tam nói: “Với võ công như tam đệ thì rất xứng đáng để được ăn chén cháo Lạp Bát này, nhưng tiếc là Trường Lạc Bang từ nay về sau được phiêu diêu tự tại, tai qua nạn khỏi.”

Lý Tứ lắc đầu nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc!” Không biết gã tiếc vì mình không được tiêu diệt Trường Lạc Bang, hay là tiếc cho tính mạng của Thạch Phá Thiên phải mất uổng vì Trường Lạc Bang. Bọn Bối Hải Thạch đều cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Trương Tam và Lý Tứ.

Trương Tam, Lý Tứ đưa mắt nhìn nhau gật đầu một cái. Trương Tam giơ tay phải lên, hai tấm đồng bài từ từ bay về phía Thạch Phá Thiên. Hai tấm đồng này cũng không nhẹ lắm, nếu liệng mạnh rồi rít lên kình phong bay đi, thì chẳng lấy chi làm kỳ lạ. Nhưng nó lại từ từ vọt lên không rồi đi chậm chạp về phía trước, tựa hồ được treo trên hai sợi dây rất nhỏ không nhìn thấy. Nội lực như vậy thì thật là chưa ai từng thấy, cũng chưa ai từng nghe.

Mọi người đều giương mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên. Đột nhiên Mẫn Nhu la lên: “Hài nhi! Chớ có tiếp nhận!”

Thạch Phá Thiên nói: “Má má! Hài nhi đã nhận lời rồi.” Chàng đưa hai tay ra, mỗi tay đón lấy một thẻ đồng, rồi nhìn Thạch Thanh nói: “Gia gia… Không… Thạch… Thạch trang chúa đã biết rõ là nguy hiểm mà còn định thay quán chủ Thượng Thanh Quán đến Hiệp Khách Đảo, khiến cho mọi người đều bội phục. Hài nhi… con cũng muốn học theo bài học này.”

Lý Tứ nói: “Hay lắm! Thật là tay anh hùng hiệp nghĩa, chúng ta đã không lầm mà kết bái anh em với tam đệ. Tam đệ, chúng ta phải nói trước, khi đến đảo Hiệp Khách rồi thì đại ca, nhị ca đối với tam đệ cũng như đối với mọi người, chứ không có chuyện chiếu cố đặc biệt gì đâu nhé.”

Thạch Phá Thiên đáp: “Chuyện đó là lẽ đương nhiên!”

Lý Tứ nói: “Đây lại còn mấy tấm đồng bài để mời ba vị Phạm, Phong, Lữ ở Quan Đông cùng đến Hiệp Khách Đảo ăn chén cháo Lạp Bát. Ba vị có tiếp nhận hay không?”

Phạm Nhất Phi đưa mắt nhìn Cao Tam nương tử, bụng bảo dạ: “Ngươi đã nhận rồi, bốn phái lớn ở Quan Đông chúng ta tiến thoái có nhau, có lý nào tách riêng được. Thôi, cũng đành liều đem cái mạng già này qua đảo Hiệp Khách một phen.” Lão bèn nói: “Quý đảo đã coi trọng, Phạm mỗ có lý đâu không uống rượu mừng lại uống rượu phạt?”

Phạm Nhất Phi nói xong, tiến lên đón lấy hai thẻ đồng trong tay Lý Tứ. Phong Lương cười ha hả nói: “Đến mùng tám tháng mười hai hãy còn hai tháng nữa. Dù đến lúc ấy không thể không chết, cũng còn được sống thêm hai tháng nữa kia mà!” Rồi hắn cùng Lữ Chính Bình cũng tiếp thẻ đồng.

Trương Tam, Lý Tứ chắp tay thi lễ nói: “Các vị đã nể mặt, hết sức đa tạ.” Rồi chúng quay lại bảo Thạch Phá Thiên: “Tam đệ! Chúng ta còn có việc phải đi xa, hôm nay không thể cùng tam đệ uống rượu được. Bây giờ hãy tạm cáo biệt.”

Thạch Phá Thiên nói: “Đại ca cùng nhị ca hãy uống ba bát rồi hãy đi, vội gì? Bầu rượu của hai vị ca ca đâu rồi?”

Trương Tam cười nói: “Hết rồi! Hết rồi! Thứ rượu đó có phải một hai ngày mà chế được đâu, đeo hai cái bầu không thì chẳng thú gì. Hay lắm! Nhị đệ! Ba chúng ta cùng uống ba bát rượu này.”

Bang chúng bang Trường Lạc rót rượu bưng lại, Trương Tam, Lý Tứ cùng Thạch Phá Thiên mỗi người uống cạn ba bát.

Thạch Thanh cũng tiến lên một bước, dõng dạc nói: “Tại hạ là Thạch Thanh, trang chúa Huyền Tố Trang, muốn được cùng nhục tử đến đảo Hiệp Khách để xin một chén cháo Lạp Bát.”

Trương Tam nghĩ thầm: “Ba mươi năm nay, người võ lâm hễ nghe đến ba chữ Hiệp Khách Đảo, không ai không vỡ gan vỡ mật. Hôm nay bỗng nhiên có người tự nguyện tới đó, thật là chuyện lạ mới nghe thấy lần đầu.” Gã bèn đáp: “Thạch trang chúa, Thạch phu nhân, tại hạ phải xin lỗi rồi. Hai vị là môn hạ Thượng Thanh Quán, chưa từng lập riêng môn phái, chuyến này bọn tại hạ khó mà kính thỉnh được. Đối với Dương lão anh hùng cùng các vị khác thì cũng như thế.”

Bạch Vạn Kiếm hỏi: “Hai vị còn có việc làm, phải chăng… phải chăng là đến thành Lăng Tiêu?”

Trương Tam nói: “Bạch anh hùng đoán việc như thần. Bọn tại hạ quả nhiên đang định đến bái phỏng lệnh tôn là Uy Đức tiên sinh Bạch lão anh hùng.”

Sắc mặt của Bạch Vạn Kiếm lập tức thay đổi. Hắn tiến lên một bước, muốn nói gì nhưng lại thôi. Lát sau hắn mới nói: “Hay lắm!”

Trương Tam cười nói: “Nếu Bạch anh hùng về sớm thì chúng ta sẽ lại gặp nhau ở thành Lăng Tiêu. Xin mời, xin mời!” Rồi gã cùng Lý Tứ giơ tay lên một cái, hai người cùng quay lưng, từ từ bước ra cửa.

Cao Tam nương tử cất tiếng thóa mạ: “Đồ con rùa đê tiện!” Bà vung tay trái lên, bốn ngọn phi đao vọt tới sau lưng hai người. Bà cũng biết chẳng thể nào đả thương được họ, có điều trong lòng căm tức khó mà nguôi được, phóng mấy ngọn phi đao để hả giận một chút.

Bốn ngọn phi đao bay vèo tới sau lưng hai người, mà dường như họ không phát giác. Thạch Phá Thiên không nhịn được, la lên: “Hai vị ca ca cẩn thận!” Bỗng nghe đánh vù một tiếng, hai người bay vọt về phía trước, thần tốc phi thường. Mọi người vừa hoa mắt lên, bốn ngọn phi đao đã cắm vào khung cửa vang lên mấy tiếng chát chát, còn Trương Tam Lý Tứ không thấy đâu nữa.

Phi đao là một thứ ám khí trong tay liệng ra, thế mà khinh công hai người này còn nhanh hơn cả ám khí. Quần hào nhìn nhau thất sắc, tưởng chừng như gặp ma quỷ. Cao Tam nương tử lại thóa mạ bâng quơ: “Đồ con rùa…” Nhưng rồi bà cũng kinh hãi, mới thốt ra được ba tiếng đã dừng lại, không nói thêm được nữa.

* * *

Thạch Trung Ngọc đang dắt tay Đinh Đang từ từ lẻn ra cửa, định nhân lúc mọi người không chú ý mà chuồn đi. Chẳng ngờ Cao Tam nương tử phóng bốn ngọn phi đao, khiến ai nấy đều đưa mắt nhìn ra đó. Bạch Vạn Kiếm lớn tiếng quát: “Đứng lại đã!” Rồi hắn quay lại nói với Thạch Thanh: “Thạch trang chúa! Trang chúa nói đi.”

Thạch Thanh thở dài nói: “Thạch mỗ đã sinh phải… thằng con như vậy thì còn biết nói sao được nữa? Bạch sư huynh! Vợ chồng tiểu đệ sẽ dắt nhục tử đi theo sư huynh về thành Lăng Tiêu để thỉnh tội trước Bạch lão bá.”

Thạch Thanh nói xong câu này, Bạch Vạn Kiếm cùng bọn đồ đệ phái Tuyết Sơn chẳng ai là không kinh ngạc. Lúc trước vợ chồng họ đã cố gắng cứu một đứa con trai nhận lầm. Lúc này thằng con thật xuất hiện, thì họ lại ưng thuận đưa đến thành Lăng Tiêu chịu tội, phải chăng có điều chi man trá bên trong?

Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Thạch Thanh, lúc này Thạch Thanh cũng đang nhìn vợ. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã thấy ngay bạn đời đầy vẻ thê lương, không nỡ nhìn nhau nữa, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, đều bụng bảo dạ: “Thì ra thằng con của chúng ta lại là loại chẳng ra người như thế. Nó đã nhận làm bang chúa bang Trường Lạc, thế mà khi gặp tai họa lại rụt đầu rụt cổ mà trốn đi. Nhân phẩm nó đã như vậy thì dù bản lãnh có cao cường đến đâu cũng bị anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ cười chê khinh bỉ.”

Hai vợ chồng Thạch Thanh mấy hôm nay ở gần Thạch Phá Thiên, cứ tưởng chàng sau khi bệnh nặng ký ức chưa phục hồi, lời lẽ cùng cử động có chỗ ngây ngô buồn cười, nhưng lại cảm thấy chàng tính tình thuần hậu, luôn luôn biểu lộ khí khái anh hùng hiệp nghĩa, nên trong lòng không khỏi vui mừng.

Mẫn Nhu lại càng hớn hở trong lòng. Thạch Phá Thiên như trẻ nít không hiểu nhiều về thế sự, bà lại càng cảm thấy chàng giống như đứa bé hồi tám tuổi quanh quẩn trong lòng mình, khiến bà nhớ lại bao nhiêu chuyện êm ái ngọt ngào. Không ngờ Thạch Trung Ngọc thật sự đã xuất hiện, tướng mạo tuy giống nhau nhưng hành vi lại khác hẳn, một kẻ đê hèn khiếp nhược, một kẻ dũng cảm gánh lấy tai nạn. Kẻ khiếp nhược lại là con thật của mình.

Mẫn Nhu vô cùng thất vọng về Thạch Trung Ngọc, nhưng dù sao nó cũng là con ruột bà sinh ra. Bà liền nhìn gã, vẫy tay dịu dàng nói: “Hài nhi! Con qua đây.”

Thạch Trung Ngọc đến trước mặt bà, mỉm cười nói: “Má má! Mấy năm gần đây hài nhi không gặp mặt má má, tưởng nhớ không lúc nào nguôi. Má má! Má má ngày càng trẻ đẹp ra, ai gặp cũng phải nói là tỷ tỷ của con, nhất định không ai tin là má má của con.”

Mẫn Nhu mỉm cười, nhưng trong lòng tức giận nghĩ thầm: “Thằng nhỏ này chỉ được cái bẻm mép!” Nụ cười của bà chứa chất bao nỗi đau khổ.

Thạch Trung Ngọc lại nói: “Má má! Mấy năm trước hài nhi đã tìm được một đôi vòng bích ngọc, vẫn mang theo bên mình. Hài nhi chỉ mong một ngày được gặp má má để chính mình đeo vào tay cho má má.” Gã vừa nói vừa lấy trong bọc ra một cái bao bằng đoạn vàng, mở bao lấy ra một đôi vòng ngọc và một cành hoa bằng bảo thạch. Gã đeo đôi vòng vào tay cho mẫu thân.

Mẫn Nhu vốn là ưa đồ trang sức. Bà thấy đôi vòng bích ngọc trong bóng rất đẹp, nghĩ ngay đến lòng hiếu của cậu con nên cũng cảm thấy ấm áp, bớt giận vài phần. Nhưng bà ta lại không biết con mình bất cứ ở đâu cũng quen tính phong lưu, lúc nào cũng mang theo đồ nữ trang châu báu sang trọng, thấy cô gái nào đẹp đẽ liền lấy ra tặng để ve vãn lấy lòng.

Thạch Trung Ngọc quay lại cầm cành hoa cắm vào tóc Đinh Đang, nhẹ cười nói: “Đáng lẽ phải tìm một đóa hoa đẹp gấp mười lần thế này mới xứng với vẻ đẹp của Đinh Đinh Đang Đang. Nhưng trước mắt không biết làm sao được, đành cài tạm cho Đinh Đinh Đang Đang vậy.”

Đinh Đang cả mừng khẽ đáp: “Thiên ca! Huynh vẫn nói chuyện khéo như xưa!” Nàng giơ tay lên khẽ vuốt bông hoa đang cắm trên tóc của mình, liếc mắt nhìn Thạch Trung Ngọc đầy vẻ hớn hở vui mừng.

Bối Hải Thạch hắng giọng mấy tiếng rồi nói: “Chẳng mấy khi được Dương lão anh hùng, vợ chồng Thạch trang chúa, các vị anh hùng phái Tuyết Sơn cùng bốn môn phái lớn ở Quan Đông giá lâm đến đây. Những chuyện hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, xin để tệ bang được chỉnh đốn lại yến tiệc, cùng nhau uống say một bữa.”

Nhưng trong lòng vợ chồng Thạch Thanh, Bạch Vạn Kiếm và bọn Phạm Nhất Phi còn đầy rẫy tâm sự. Họ đều bụng bảo dạ: “Bang Trường Lạc các ngươi đã có người gánh giúp đại nạn nên mới vui vẻ thế. Chúng ta còn lòng dạ nào mà uống rượu của các ngươi nữa?”

Bạch Vạn Kiếm lên tiếng trước: “Hai vị sứ giả của Hiệp Khách Đảo đã nói là đến thành Lăng Tiêu, tại hạ phải lập tức lên đường trở về mới được. Hảo ý của Bối tiên sinh, tại hạ xin tâm lĩnh.”

Thạch Thanh nói: “Ba người bọn tại hạ cũng phải đi cùng Bạch đại hiệp.”

Bọn Phạm Nhất Phi cũng nói: “Ngày hẹn đi ăn cháo Lạp Bát không còn xa mấy, phải cáo từ để kịp trở về Quan Đông.” Tuy câu nói rất mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu bọn họ hối hả quay về là để thu xếp hậu sự trước khi ra đi chịu chết.

Mọi người cáo từ rút lui. Thạch Phá Thiên ngẩn ngơ nhìn Bối Hải Thạch đi tiễn khách. Lòng chàng bỗng dưng thấy trống vắng, tủi thân nghĩ thầm: “Mình đã bảo là họ nhận lầm, nhưng Đinh Đinh Đang Đang cứ nhất định nói mình là Thiên ca của nàng, ông bà Thạch trang chúa cũng nhận mình là con của họ. Đùng một cái, mình trở nên cô độc, chẳng còn ai thân thiết nữa. Má má thật cũng không thích mình nữa, sư phụ là Sử bà bà và A Tú cũng không gặp được, ngay cả A Hoàng cũng khó mà tìm kiếm.”

Trước khi chia tay, bọn Phạm Nhất Phi còn hai ba lần cảm ơn chàng đã giải vây cho. Bạch Vạn Kiếm cũng nói: “Thạch bang chúa! Hôm trước tại hạ đã mấy lần đắc tội, thật là không phải, chỉ mong được tha thứ! Thạch bang chúa anh hùng hảo hán, lấy đức báo oán, trên Tử Yên Đảo cũng đã nhiều lần cứu giúp, tại hạ kính ngưỡng vô cùng. Chuyến này tại hạ phải về gấp, nếu may mà thoát chết thì ngày sau rất mong được cùng Thạch bang chúa kết giao bằng hữu.”

Thạch Phá Thiên ậm ừ trả lời, trong lòng chỉ muốn khóc òa lên. Vợ chồng Thạch Thanh lúc từ biệt Thạch Phá Thiên, thấy vẻ mặt chàng thê lương đau khổ thì trong lòng cũng xót xa vô hạn. Mẫn Nhu có ý muốn thu chàng làm nghĩa tử, nhưng nghĩ lại chàng là bang chúa một đại bang ở Giang Nam, địa vị còn cao hơn vợ chồng mình nhiều, võ công lại cao đến vậy, muốn nhận chàng làm nghĩa tử thì cũng khó mà mở miệng. Bà liền dịu dàng nói: “Thạch bang chúa! Mấy hôm trước đây vợ chồng ta đã nhận lầm bang chúa, thật là có chỗ bất kính. Mong rằng… mong rằng chúng ta còn có ngày gặp nhau.”

Thạch Phá Thiên vâng dạ rồi đưa mắt tiễn mọi người ra đi. Đoàn người mất hút rồi, chàng vẫn đứng ngây ra giữa cửa, ngơ ngẩn một mình.

Bối Hải Thạch cảm thấy vừa cảm kích vừa áy náy nên tạm thời tránh mặt. Còn những bang chúng khác lại cho rằng chàng đã tiếp đồng bài, tự biết lúc chết cũng không còn xa, nên không vui vẻ gì là phải. Chẳng ai dám đến gợi chuyện với chàng, chỉ lo bang chúa trút giận lên đầu mình thì thật là xui xẻo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận