Hiệp khách hành

Chú Thích Của Người Dịch

trước
tiếp

Trong bản Hiệp Khách Hành đầu tiên, Kim Dung đã cho Mai Phương Cô dạy Thạch Phá Thiên môn Âm Chưởng. Tạ Yên Khách truyền cho chàng môn Viêm Viêm Công chí dương đối nghịch lại, là để hại mạng chàng. Nhưng càng về cuối truyện, ông càng nhấn mạnh việc “má má” của Thạch Phá Thiên đối xử với chàng hờ hững, chẳng dạy chàng chút gì, thật là có mâu thuẫn.

Trong bản tu sửa này (in năm 1996), Kim Dung đã hiệu chỉnh vấn đề này. Ông bỏ đi Âm Chưởng và Viêm Viêm Công, cho Tạ Yên Khách ngầm hại Thạch Phá Thiên bằng cách chỉ đạo chàng luyện nội công âm dương không theo thứ tự. Nhưng đến đoạn cuối, không hiểu vì sao mà lão nhân gia lại mấy lần nhắc đến Âm Chưởng và Viêm Viêm Công.

Là một người đọc Kim Dung, rất yêu Kim Dung, người dịch mạn phép sửa chữa nhỏ vài chỗ để câu chuyện được nhất quán hơn. Chắc rằng Kim Dung lão nhân gia (nếu ông biết) và đa số độc giả sẽ không bắt lỗi về việc làm có phần quá phận này.

Xin lượng thứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận