Review truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng


Tiên Tử Xin Tự Trọng là một trong những truyện tiên hiệp cổ điển đình đám, được đăng nhiều kỳ trên trang web Qidian. Tác giả của tác phẩm này là Cơ Xiên, và hiện tại truyện đã hoàn thành. Ngoài tên gốc là “Tiên Tử Xin Tự Trọng,” quyển sách này còn được biết đến với tên khác là “Vấn Đạo Hồng Trần.” Truyện thuộc thể loại tiên hiệp, đưa người đọc vào một thế giới tươi đẹp và kỳ bí của tiên đạo và võ đạo, nơi mà những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm đầy hứng thú đang chờ đợi.

Thông tin truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

 • Tên truyện: Tiên Tử Xin Tự Trọng (仙子请自重)
 • Tên khác: Vấn Đạo Hồng Trần (问道红尘)
 • Tác giả: Cơ Xiên
 • Thể loại: Tiên hiệp, hậu cung văn
 • Tình trạng: Đã hoàn thành
 • Tổng chương: 1172 chương

Giới thiệu vắn tắt: Tần Dịch từng cho rằng, tu tiên người muốn đạm bạc thanh tịnh, không muốn vô cầu, nhịn được tính tình, trải qua được hấp dẫn. Nhưng cuối cùng phát hiện, tiên đầu tiên có chữ người bên cạnh. Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.

Cấp bậc tu luyện

Hệ thống tu hành trong truyện gồm ba thể hệ chính, mỗi thể hệ chia thành bảy cảnh để truyền đạt và rèn luyện cho những người tu hành. Dưới đây là thông tin chi tiết về từng thể hệ và cảnh trong hệ thống:

 1. Đạo tu thất cảnh (Nhân tộc thể hệ, chủ thần hồn):
 • Phượng sơ
 • Cầm tâm
 • Đằng vân
 • Huy dương
 • Càn nguyên
 • Vô tương
 • Thái thanh
 1. Võ tu thất cảnh (Nhân tộc thể hệ, chủ nhục thân):
 • Luyện thể (Hậu thiên, Tiên thiên)
 • Dịch cân
 • Đoán cốt
 • Quy phủ
 • Hoán huyết
 • Tẩy tủy
 • Hợp khiếu
 1. Yêu tu thất cảnh (Yêu tộc linh thể tịnh trọng, tương đương vu võ đồng tu):
 • Thông linh
 • Hóa hình
 • Ngưng đan
 • Vạn tượng
 • Yêu hoàng
 • Tổ thánh
 • Khai thiên

Vô Thượng là cảnh cuối cùng trong hệ thống tu hành, sau đó tuy có sự khác biệt về mạnh yếu, nhưng không chia thành các cảnh giới như thể hệ trước đó.

Nhân vật trong truyện

Tiên Tử Xin Tự Trọng

Tiên Tử Xin Tự Trọng

Dưới đây là danh sách các nhân vật chính trong truyện:

 1. Tần Dịch: Nhân vật chính, tu vi Vô Thương, Ly triêu quốc sư kiêm thân vương, là hậu duệ duy nhất của viễn cổ di tộc.
 2. Lưu Tô: Viễn cổ Nhân Hoàng, nhân vật chính đạo lữ, không thể tranh luận đệ nhất nữ chính, tiên lộ nghèo nàn, ôm nhau sưởi ấm.
 3. Lý Thanh Quân: Nam Ly Chiêu Dương công chúa → Nam Ly nhiếp chính vương → Đại Ly Chiêu Dương Vương; Bồng Lai Kiếm Các đệ tử, đại kết cục mang thai Tần Dịch hài tử. Nam Ly, khó rời, ta biết ngươi cũng muốn hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma, bây giờ ngươi đi không được, ngươi kia phần ta thay ngươi hoàn thành.
 4. Minh Hà: Thần Châu Thiên Xu Thần Khuyết đệ nhất cung đích truyền; U Minh giới vị diện chi linh · Minh Hà.
 5. Dạ Linh: Thần thú Đằng Xà, gồm cả Chúc Long chi huyết; Liệt cốc Yêu thành Thiếu chủ, đối Tần Dịch mười phần tin tưởng, cũng là Tần Dịch nhận là yêu tộc muội muội.
 6. Trình Trình: Thần thú Thừa Hoàng, gồm cả yêu thân cùng thân người; Liệt Cốc Yêu thành chi vương.
 7. Lý Vô Tiên/ Dao Quang: Đại Ly triều Nhân Hoàng; Lý Thanh Quân chất nữ; Nhân vật chính đệ tử; Viễn cổ Thiên Đế Dao Quang chuyển thế, cùng kiếp trước cắt đứt thành hai cái ý thức độc lập, đã có thể phân hoá hai thân (x2 vui vẻ, threesome!).
 8. Mạnh Khinh Ảnh: Ma Môn Vạn Tượng Sâm La Tông Thiếu chủ; Phượng hoàng chuyển thế, lấy kiếp này làm chủ dung hợp kiếp trước.
 9. Cư Vân Tụ: Vạn đạo Tiên cung cầm kỳ thư họa tông tông chủ.
 10. Thanh Trà: Cư Vân Tụ điểm hóa một mảnh lá trà, tiên thiên không đủ, sau lấy Kiến Mộc chất lỏng thay máu, tái tạo căn cốt.
 11. Hi Nguyệt: Thần Châu Thiên Xu Thần Khuyết đệ nhất cung Cung chủ; Minh Hà sư phụ; Tục gia tên Nhạc Tịch.
 12. Vũ Thường: Hải thiên vũ nhân tộc thánh nữ, con gái của tộc trường Vũ Phi Lăng; được truyền thừa côn bằng huyết mạch, bắc minh tân chủ.
 13. An An: Hải thiên bạng tộc công chủ, bắc minh nhị đại vương; thủy chi linh.
 14. Vũ Phi Lăng: Hải thiên vũ nhân tộc tộc trường, vũ thường chi mẫu, phong chi linh.

Phân chia thế lực trong Tiên Tử Xin Tự Trọng

Dưới đây là các thế lực và tông môn trong truyện:

Tam giới: Thiên giới, Nhân giới, U Minh

Thiên giới:

 • Thiên Cung

Nhân giới (chủ vị diện):

 • Thần Châu
  • Thiên Xu Thần Khuyết: Chính đạo vô tương tông môn, thiên hạ đệ nhất cung.
  • Vạn Đạo Tiên Cung: Cận cổ tân đạo.
  • Bồng Lai Kiếm Các: Chính đạo vũ đạo thánh địa, càn nguyên tông môn.
  • Linh Vân Tông: Chính đạo càn nguyên tông môn.
  • Thái Nhất Tông: Chính đạo càn nguyên tông môn, bị vu thần tông sở diệt.
  • Vô Cực Tông: Chính đạo càn nguyên tông môn, đệ nhất cá đầu kháo thiên cung đích thế lực.
  • Mưu Toán Tông: Nguyên Vạn Đạo Tiên Cung y bặc mưu toán tông, hậu tự lập môn hộ.
 • Ma Đạo:
  • Vu Thần Tông: Ma đạo vô tương tông môn.
  • Vạn Tượng Sâm La Tông: Ma đạo vô tương tông môn.
  • Đại Hoan Hỉ Tự: Ma đạo càn nguyên tông môn, dĩ diệt.
  • Huyết Luyện Tông: Ma đạo tông môn.
  • Âm Thi Tông: Ma đạo tông môn.

Nhân gian vương triều:

 • Đại Càn: Nhân gian vương triều, bị Đại Ly thủ đại.
 • Đại Ly: Do Lý Vô Tiên sang kiến.
 • Nam Ly Quốc: Do Lý Đoạn Huyền khai quốc.
 • Tây Hoang Quốc: Nam Ly đích túc địch, bị Nam Ly sở diệt.

Liệt cốc:

 • Yêu Thành (Bạch Quốc): Yêu Vương vi Trình Trình.
 • Hiêu Quốc: Bị Bạch Quốc sở diệt.
 • Quắc Quốc: Bị Bạch Quốc sở diệt.
 • Hỗn Loạn Chi Địa:
  • Huyền Âm Tông: Hỗn loạn chi địa tông môn.
  • Thiên Sơn Liên Minh: Do Tán Tu tổ thành đích liên minh.
  • Ngự Thú Tông: Thiên thượng nhân đích ám tử.

Tây Vực:

 • Thiên Lôi Tự: Tây Vực tông môn.
 • Tát Già Tự: Tây Vực Huy Dương tông môn, bị Tần Dịch sở diệt.

Đại Hoang:

 • Bồ Đề Tự: Đại Hoang vô tương tông môn.
 • Tầm Mộc Thành: Hữu thượng bách tộc quần (đa vi điểu loại chủng tộc) cư trụ.
 • Trọng Minh Điểu Tộc: Đại Hoang chủng tộc, tộc trung hữu càn nguyên.
 • Bỉ Dực Điểu Tộc: Đại Hoang chủng tộc, cai tộc Bỉ Dực Điểu chi thần thị càn nguyên.
 • Yếm Hỏa Tộc: Đại Hoang chủng tộc, hữu chí bảo hỏa diễm chi tâm.

Hải Thiên:

 • Kiến Mộc Long Tử: Hải Trung đích thống trị giả.
 • Vũ Nhân Tộc: Phượng Hoàng đích trung thành truy tùy giả.
 • Bạng Tộc: Hải Trung chủng tộc, trấn tộc chi bảo thị định hải thần châu.
 • Kình Tộc: Hải Trung chủng tộc.
 • Sa Tộc: Hải Trung chủng tộc.

Bắc Minh:

 • Băng Ma: Bắc Minh chủng tộc.
 • U Nhật Tộc: Nguyên trục Nhật chi tộc.

U Minh:

 • U Hoàng Tông: U Minh tông môn, viễn cổ thì diệt vong.
 • U Minh Huyết Ngạc: U Minh chủng tộc.
 • U Mãng: U Minh chủng tộc.
 • U Giao: U Minh chủng tộc.
 • U Minh Thiết Điểu: U Minh chủng tộc.
 • Minh Xà: U Minh chủng tộc.
 • Hải Yêu: U Minh chủng tộc, U Minh hủy diệt hậu di chí Hải Trung.

Kết lại

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Shoptruyentranh.com về Review truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


Chúng tôi nỗ lực để đưa trải nghiệm tốt nhất tới bạn đọc.